تعدیلات مثبت پیاپی در “بانک ملت”

0
بانک ملت که سرمایه خود را از مبلغ ۳ هزار و ۳۱۰ میلیارد به ۴ هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته افزایش داده برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ با سرمایه جدید مبلغ ۴۵ تومان سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با آخرین گزارش سال مالی ۹۲ (مبلغ ۴۰۸ ریال) ۱۰ درصد افزایش داشته است.

این بانک با سرمایه جدید به ازای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۴۰۸ ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که با توجه به افزایش سرمایه اخیر نسبت به گزارش قبلی (مبلغ ۴۰۸ ریال با سرمایه ۳ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان) ۲۱ درصد رشد داشته است.

مزید استحضار، شرکت برای سال مالی ۹۲ مبلغ ۵۵۰ میلیارد تومان (به ازای هر سهم مبلغ ۱۳۷ ریال) و برای سال مالی ۹۳ مبلغ ۵۹۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان (به ازای هر سهم مبلغ ۱۴۹ ریال)، سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکت گروه مالی ملت پیش‌بینی نموده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ