مقایسه سه شرکت فرآورده های نسوز ایران ، آذر و پارس

0
بعد از تهیه گزارش شرکت های فعال در گروه فرآورده های نسوز و ارایه تحلیل هایی از وضعیت سودآوری سال آینده انها اکنون در ارایه جمع بندی از وضعیت این سه شرکت، به مقایسه آنها از لحاظ برخی پارامترهای بنیادی می پردازیم.

قدمت فعالیت

با توجه به جدول ذیل شرکت فرآورده های نسوز ایران قدیمی ترین مجموعه این گروه بوده و شرکت فرآورده های نسوز پارس به عنوان جوان ترین عضو گروه فرآورده های نسوز مطرح می باشد. قدمت فعالیت این شرکت ها بیشترین تأثیر را بر تکنولوژی و همچنین میزان هزینه استهلاک آنها خواهد داشت، که در سرفصل های بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.

مجمع فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) مجمع فرآورده های نسوز ایران (کفرا) مجمع فرآورده های نسوز آذر (کاذر) تحلیل فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) تحلیل فرآورده های نسوز ایران (کفرا)

مقایسه سرمایه

مجمع فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) مجمع فرآورده های نسوز ایران (کفرا) مجمع فرآورده های نسوز آذر (کاذر) تحلیل فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) تحلیل فرآورده های نسوز ایران (کفرا)

مقایسه وضعیت تولید

با توجه به جدول زیر شرکت فرآورده های نسوز ایران با بیشترین ظرفیت تولید حدود ۶۵ درصد ظرفیت اسمی خود به فعالیت مشغول است.

مجمع فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) مجمع فرآورده های نسوز ایران (کفرا) مجمع فرآورده های نسوز آذر (کاذر) تحلیل فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) تحلیل فرآورده های نسوز ایران (کفرا)

* نکته ای که در خصوص هر سه شرکت مذکور حائز اهمیت می باشد عدم تکمیل ظرفیت های تولیدی و تولید محصولات به میزان کمتر از ظرفیت اسمی خود می باشد.

یکی از دلایل عدم تکمیل ظرفیت های تولیدی این شرکت ها می تواند تقاضای محدود شرکت های فولادی برای محصولات آنها باشد. از دیگر دلایل عقب ماندن شرکت های مذکور از ظرفیت های اسمی خود، می توان به عدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز اشاره کرد چراکه بخش عمده ای از مواد مصرفی این شرکت ها از خارج از کشور تأمین می شود.

مقایسه حاشیه سود عملیاتی

بررسی حاشیه سود عملیاتی این سه شرکت یکی از مهمترین مقایسه هایی است که به واسطه آن می توان وضعیت عملیاتی سه شرکت را مورد بررسی قرار داد.

همانطور که از جدول ذیل پیداست حاشیه سود عملیاتی “کفرا” و “کاذر” در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ با رشد همراه بوده حال آنکه در بررسی وضعیت “کفپارس” عکس این روند را شاهد هستیم یکی از مهمترین پارامترهای اثرگذار بر حاشیه سود عملیاتی هر شرکت بهای تمام شده آن مجموعه می باشد. به عبارت بهتر باید دید نسبت بهای تمام شده به فروش این شرکت ها چه تفاوتهایی را ایجاد می نماید.

مجمع فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) مجمع فرآورده های نسوز ایران (کفرا) مجمع فرآورده های نسوز آذر (کاذر) تحلیل فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) تحلیل فرآورده های نسوز ایران (کفرا)

مقایسه نسبت بهای تمام شده به فروش

همانطور که از جدول ذیل پیداست نسبت بهای تمام شده به درآمد فروش “کفپارس” در مقایسه با دو شرکت دیگر در سال ۹۲ رشد چشم گیری یافته که همین امر موجب کاهش حاشیه سود عملیاتی این مجموعه شده است.

مجمع فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) مجمع فرآورده های نسوز ایران (کفرا) مجمع فرآورده های نسوز آذر (کاذر) تحلیل فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) تحلیل فرآورده های نسوز ایران (کفرا)

در خصوص دو شرکت نسوز ایران و نسوز آذر نیز تفاوت در حاشیه سود عملیاتی می تواند به دلیل متفاوت بودن ترکیب بهای تمام شده این مجموعه ها باشد

به عنوان مثال قدمت شرکت فرآورده های نسوز ایران موجب می شود تا هزینه استهلاک این شرکت در قیاس با دیگر هم گروهی های خود کمتر باشد حال آنکه عکس این موضوع را پیرامون “کفپارس” شاهدیم که به دلیل نو بودن خطوط تولید، هزینه استهلاک شرکت در قیاس با دیگر مجموعه ها بیشتر می باشد.

مجمع فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) مجمع فرآورده های نسوز ایران (کفرا) مجمع فرآورده های نسوز آذر (کاذر) تحلیل فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) تحلیل فرآورده های نسوز ایران (کفرا)

بر اساس جدول فوق از نظر بهای مواد مصرفی “کفرا” بیشترین هزینه را بابت مواد مصرفی می پردازد.

هزینه های سربار شرکت نسوز پارس در سال ۹۲ بیشتر از دو هم گروهی خود بوده و برعکس شرکت نسوز ایران کمترین هزینه را در بابت سربار متحمل می شود که یکی از دلایل آن پایین بودن هزینه استهلاک “کفرا” در مقایسه با دیگر هم گروهی های خود است.

جدول ترکیب انرژی و سربار

مجمع فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) مجمع فرآورده های نسوز ایران (کفرا) مجمع فرآورده های نسوز آذر (کاذر) تحلیل فرآورده های نسوز پارس (کفپارس) تحلیل فرآورده های نسوز ایران (کفرا)

همانطور که پیداست شرکت نسوز پارس با سهم ۱۸ درصدی استهلاک از سربار بیشترین هزینه سربار را تقبل می کند البته در امر مصرف انرژی به دلیل نو بودن تکنولوژی و ظرفیت کمتر تولیدی خود درصد مصرف انرژی کمتری نسبت به “کفرا” و “کاذر” دارد.

نتیجه گیری

اولین و مهمترین نکته ای که در خصوص هر سه شرکت نسوز ایران، آذر و پارس مشهود است وجود ظرفیت های خالی تولیدی می باشد که به نظر می رسد میزان تقاضا طی سال های فعالیت این شرکت ها چندان فرصت تکمیل این ظرفیت ها را نداده است. بنابراین در صورت افزایش تقاضای محصولات نسوز در کشور توسط شرکت های فولادی می توان شاهد ایجاد فرصتی برای افزایش میزان تولیدات این شرکت ها بود.

نکته حائز اهمیت دیگر که با کنار هم قرار دادن اطلاعات این شرکت ها به دست می آید وضعیت شرکت نسوز پارس در مقایسه با دو هم گروهی دیگر خود است.

همانطور که در گزارش نیز به آن اشاره شده “کفپارس” با سابقه فعالیت هشت ساله خود به عنوان جوان ترین شرکت این گروه مطرح است که هم از نظر ظرفیت های تولیدی کمتر از دو مجموعه دیگر است و هم از نظر وضعیت سودآوری عقب تر از آنها. یکی از عمده دلایل پایین بودن حاشیه سود “کفپارس” در قیاس با دو مجموعه “کفرا” و “کاذر” هزینه های استهلاک بالای این مجموعه و به تبع آن بالا بودن بهای تمام شده مجموعه می باشد. البته این امر بدان معنا نیست که شرکت نسوز پارس هیچگاه نمی تواند همپای هم گروهی های خود سودآور باشد بلکه برعکس چنانچه این شرکت بتواند بامدیریت مناسب هزینه ها و همچنین استفاده از ظرفیت خالی خود تعادلی میان درآمدهای فروش و بهای تمام شده خود ایجاد نماید می تواند فضای رشد مناسب تری نسبت به دو هم گروهی خود داشته باشد. چراکه نو بودن تکنولوژی تولید “کفپارس” خود یک مزیت رقابتی در امر کاهش مصرف انرژی و هزینه های آن می باشد. همانگونه در جداول قبل نیز به آن اشاره شد در حال حاضر سهم انرژی از هزینه های سربار شرکت نسوز پارس کمتر از دو شرکت دیگر می باشد.

 بورس نیوز

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ