وانت‌پیکان و نیسان بی‌کیفیت‌ترین خودروی ایران شدند + جدول کیفیت خودروها

0

بر اساس گزارش بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در بهمن ماه ۱۳۹۲ مجموع خودروهای تولید شده در داخل کشور، اعم از سبک و سنگین نسبت به ماه قبل با افزایش ۸.۳ درصدی و در مقایسه با زمان مشابه سال قبل با روند نزولی ۲۷.۹ درصدی مواجه گردید. در ماه اخیر ۹۹ درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک (سواری و وانت) و ۱ درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.

گروه سبک:

در بخش سواری شاهد رشد ۷ درصدی تیراژ تولید نسبت به ماه قبل بودیم که افزایش تولید خودروهای تیبا ، سایپا X132 و سایپا X131 پارس خودرو از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند صعودی می باشند. از دیگر نکات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ تولید خودروهای سواری ساخت داخل می‌توان به تولید مجدد خودروی گرند ویتارا اشاره نمود.

با توجه به افزایش تولید خودروهای سواری در بهمن ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نیز نسبت به ماه قبل ۱۱.۹ درصد رشد یافت، بطوریکه جمعا ۱۹ مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که ۱۳ مدل در سطح کیفی خیلی خوب و ۶ مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفته‌اند.

جدول رده بندی کیفی- گروه سبک- سواری

ردیف

خودرو

شرکت

کدهای ۹ گانه

نمره

سطح کیفی

سازنده

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

منفی

۱

گرند ویتارا

ایران خودرو خراسان

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۷.۵

۹.۲

۰.۰

۰.۰

۱۶.۷

خیلی خوب

A+

۲

مگان

پارس خودرو

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۷.۵

۱۰.۷

۰.۷

۰.۷

۰.۰

۱۹.۵

خیلی خوب

A+

۳

پارس تندر

پارس خودرو

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۵.۰

۱۱.۴

۴.۲

۰.۰

۰.۰

۲۰.۶

خیلی خوب

A+

۴

تندر ۹۰

پارس خودرو

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۴.۹

۷.۵

۸.۳

۰.۴

۰.۰

۲۱.۰

خیلی خوب

A+

۵

تندر ۹۰

ایران خودرو

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۴.۵

۵.۳

۶.۰

۵.۳

۰.۰

۲۱.۰

خیلی خوب

A+

۶

JAC(J5)

کرمان موتور

۰.۰

۲.۱

۴.۳

۰.۰

۱۰.۷

۱۷.۱

۱۲.۹

۲.۱

۰.۰

۴۹.۳

خیلی خوب

A

۷

لیفان۶۰X

کرمان موتور

۰.۰

۹.۰

۲.۰

۱.۰

۸.۰

۱۵.۰

۱۵.۷

۱.۰

۰.۰

۵۱.۷

خیلی خوب

A

۸

پژو پارس

ایران خودرو خراسان

۳.۲

۳.۹

۰.۰

۱.۱

۲۱.۴

۹.۶

۸.۶

۴.۳

۰.۰

۵۲.۱

خیلی خوب

A

۹

سمند

ایران خودرو

۳.۲

۱.۳

۱.۳

۱.۳

۲۷.۷

۴.۵

۸.۹

۳.۸

۰.۳

۵۲.۲

خیلی خوب

A

۱۰

پژو ۴۰۵

ایران خودرو

۰.۳

۰.۳

۰.۳

۰.۷

۲۹.۳

۱۳.۳

۶.۰

۲.۳

۰.۰

۵۲.۷

خیلی خوب

A

۱۱

پژو ۴۰۵

ایران خودرو خراسان

۵.۵

۲.۵

۰.۰

۰.۰

۲۴.۰

۴.۵

۱۲.۰

۴.۵

۰.۰

۵۳.۰

خیلی خوب

A

۱۲

لیفان ۶۲۰

کرمان موتور

۰.۰

۸.۰

۳.۰

۰.۰

۹.۰

۱۵.۰

۱۵.۰

۳.۰

۰.۰

۵۳.۰

خیلی خوب

A

۱۳

MVM530

مدیران خودرو

۱.۴

۲.۳

۲.۷

۱.۴

۱۵.۰

۱۹.۱

۱۰.۹

۱.۴

۰.۰

۵۴.۱

خیلی خوب

A

۱۴

تیبا

سایپا کاشان

۳.۵

۱۱.۵

۰.۶

۳.۳

۱۶.۷

۱۷.۳

۸.۵

۱.۹

۰.۶

۶۴.۰

خوب

B+

۱۵

MVMX33

مدیران خودرو

۰.۰

۹.۵

۲.۷

۰.۰

۲۶.۴

۱۴.۵

۷.۷

۱.۴

۳.۶

۶۵.۹

خوب

B+

۱۶

سایپا X131

سایپا

۴.۴

۱۳.۲

۳.۳

۹.۹

۲۳.۴

۱۲.۶

۴.۱

۶.۳

۴.۰

۸۱.۲

خوب

B+

۱۷

سایپا X131

پارس خودرو

۵.۸

۷.۲

۰.۳

۳.۲

۲۵.۰

۲۱.۴

۶.۵

۸.۴

۳.۷

۸۱.۴

خوب

B+

۱۸

سایپا X132

سایپا

۳.۰

۱۰.۹

۳.۲

۹.۴

۲۴.۲

۱۶.۸

۸.۲

۴.۱

۵.۰

۸۴.۸

خوب

B+

۱۹

MVM110

مدیران خودرو

۰.۰

۱۰.۹

۰.۰

۱.۴

۳۵.۹

۲۴.۱

۱۰.۹

۱.۴

۱.۴

۸۵.۹

خوب

B+

تذکر: عیوب فنی و عملکردی شامل کدهای ۱ (فنربندی، تعلیق و فرمان)، ۲ (موتور و انتقال قدرت)، ۳ (ترمز) و ۴ (تجهیزات الکتریکی) می‌باشد. عیوب تزئینات و مونتاژی شامل کدهای ۵ (تزئینات) و ۸ (صداهای غیرعادی) می‌باشد. عیوب بدنه شامل کدهای ۶ (بدنه) و ۹ (نفوذ آب) و عیوب رنگ هم کد ۷ می باشد.

همانطور که در جدول رده‌بندی کیفی خودروهای سواری قابل مشاهده است، خودروی سوزوکی گرندویتارا محصول شرکت ایران خودرو خراسان در صدر و خودروی MVM110 محصول شرکت مدیران خودرو در انتها قرار دارند.

خودروهای سایپا ۱۳۱ Xو ۱۳۲ X دارای بیشترین عیوب فنی و عملکردی

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در بخش عیوب فنی و عملکردی خودروهای سواری، محصولات شرکت سایپا یعنی سایپا X131 و سایپا X132 بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند. از طرفی شاهد بهبود کیفی ۲۲.۳ درصدی میانگین نمره منفی این بخش، نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند مربوط به خودروهای پژو ۴۰۵ و MVM110 می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژی خودروهای MVM110 و سایپا X131 پارس خودرو بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند. در ضمن شاهد کاهش ۲.۵ درصدی میانگین نمره منفی این بخش، نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تغییر برای خودروهای MVM530 و تندر۹۰ پارس خودرو می باشد. در بخش بدنه خودروهای MVM110 و سایپا X131 پارس خودرو بیشترین نمرات منفی را کسب نمودند، همجنین نسبت به ماه قبل ارتقاء ۲.۸ درصدی را شاهد هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند صعودی، مربوط به خودروهای پژو ۴۰۵ خراسان و سمند می باشد. در بخش رنگ میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل ۸.۹ درصد تنزل یافت که عمدتا مربوط به افزایش نمره منفی خودروهای MVM530 و تندر۹۰ پارس خودرو در این بخش می باشد. همچنین خودروهای لیفان X60 و لیفان ۶۲۰ یشترین نمرات منفی را در بخش رنگ کسب نمودند. تعداد ایرادات مهم و اساسی ۱۴.۳ درصد افزایش یافت که عمدتا مربوط به افزایش تعداد این ایرادات در خودروی سایپا X131 می باشد. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری دارای بهبود کیفی ۵ درصدی بوده که عمدتا مربوط به کاهش نمره منفی خودروهای شرکت ایران خودرو خراسان یعنی پژو ۴۰۵ خراسان و پژو پارس خراسان می باشد.

کیفیت سایپا X132 کیفیت خودروهای داخلی قیمت سایپا X132 بهترین خودروی ساخت داخل

کیفیت سایپا X132 کیفیت خودروهای داخلی قیمت سایپا X132 بهترین خودروی ساخت داخل

کیفیت سایپا X132 کیفیت خودروهای داخلی قیمت سایپا X132 بهترین خودروی ساخت داخل

درنمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه پژو پارس خراسان بیشترین درصد بهبود و JAC(J5) هم بیشترین درصد تنزل را داشته اند.

کیفیت سایپا X132 کیفیت خودروهای داخلی قیمت سایپا X132 بهترین خودروی ساخت داخل

در بخش وانت شاهد افزایش ۱۳.۷ درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند مربوط به افزایش تولید وانت مزدا دو کابین و وانت نیسان CNG می باشد.

با توجه به افزایش تولید خودروهای وانت در بهمن ماه، ارزشیابی این خودروها نیز ۱۶.۲ درصد رشد یافت، بطوریکه از ۸ مدل خودروی ارزشیابی شده ۳ مدل در سطح کیفی خوب و ۵ مدل نیز در سطح کیفی قابل قبول قرار گرفتند.

جدول رده بندی کیفی – گروه سبک- وانت

ردیف

خودرو

شرکت

کدهای ۹ گانه

نمره

سطح کیفی

سازنده

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

منفی

۱

وینگل

سازه های خودرو دیار

۱.۳

۶.۳

۰.۶

۳.۱

۳۳.۸

۹.۴

۱۵.۰

۱۱.۷

۰.۰

۸۱.۰

خوب

B+

۲

کاپرا

گروه صنعتی بهمن

۰.۰

۰.۰

۷.۵

۰.۰

۴۵.۰

۲۲.۵

۱۵.۰

۰.۰

۰.۰

۹۰.۰

خوب

B

۳

مزدا تک کابین

گروه صنعتی بهمن

۰.۰

۰.۰

۱۰.۰

۰.۰

۵۰.۰

۲۰.۰

۱۵.۰

۰.۰

۰.۰

۹۵.۰

خوب

B

۴

دیزل زامیاد

زامیاد

۱۰.۰

۳.۵

۴.۶

۸.۱

۲۸.۸

۲۸.۸

۱۰.۴

۶.۹

۲۵.۰

۱۲۶.۲

قابل قبول

C+

۵

مزدا دو کابین

گروه صنعتی بهمن

۰.۰

۰.۰

۱۳.۸

۰.۰

۴۷.۵

۳۵.۰

۱۱.۳

۰.۰

۲۰.۰

۱۲۷.۵

قابل قبول

C+

۶

نیسان Z24i

زامیاد

۱۰.۸

۲.۵

۵.۰

۷.۵

۳۷.۵

۲۷.۵

۱۲.۵

۵.۰

۲۵.۰

۱۳۳.۳

قابل قبول

C+

۷

نیسان CNG

زامیاد

۱۰.۵

۲.۳

۸.۵

۵.۳

۳۱.۳

۳۲.۳

۱۲.۰

۷.۵

۲۵.۰

۱۳۴.۵

قابل قبول

C+

۸

پیکان

ایران خودرو تبریز

۳.۸

۱۷.۵

۴.۶

۹.۶

۲۲.۱

۴۰.۷

۱۷.۹

۱۵.۰

۸.۲

۱۳۹.۵

قابل قبول

C+

همانطور که در جدول رده بندی کیفی قابل مشاهده است، وانت وینگل محصول شرکت سازه های خودرو دیار در صدر و وانت پیکان محصول شرکت ایران خودرو تبریز در انتها قرار گرفته‌اند.

درنمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه وانت وینگل بیشترین درصد بهبود و وانت مزدا دو کابین بیشترین درصد تنزل را داشته اند.

کیفیت سایپا X132 کیفیت خودروهای داخلی قیمت سایپا X132 بهترین خودروی ساخت داخل

خودروی وانت پیکان دارای بیشترین عیوب فنی و عملکردی

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در بخش عیوب فنی و عملکردی، وانت پیکان بیشترین نمره منفی را کسب نمود. از طرفی شاهد بهبود ۵.۳ درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به رشد مربوط به وانت وینگل می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژ شاهد تنزل ۷.۸درصدی هستیم که عمدتا مربوط به روند نزولی وانت مزدا تک کابین است. ضمنا وانت مزدا تک کابین بیشترین نمره منفی را نیز در این بخش کسب نمود. در بخش بدنه وانت نیسان CNG بیشترین نمره منفی را کسب کرد، از طرفی هم در این بخش میانگین نمره منفی ۵.۵ درصد کاهش یافت که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به بهبود مربوط به وانت مزدا تک کابین می باشد. در بخش رنگ وانت پیکان بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد ارتقاء کیفی ۴.۹ درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به وانت وینگل می باشد. در بخش ایرادات مهم و اساسی روند نزولی ۹.۲ درصدی را شاهد می باشیم که افزایش تعداد این ایرادات در وانت نیسان CNG و وانت دیزل زامیاد بیشترین تاثیر را داشته‌ است. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت، بهبود کیفی ۰.۹ درصدی را نسبت به ماه قبل تجربه نموده است، که عمدتا مربوط به کاهش نمره منفی وانت وینگل می باشد.

کیفیت سایپا X132 کیفیت خودروهای داخلی قیمت سایپا X132 بهترین خودروی ساخت داخل

گروه سنگین :

در بخش خودروهای تجاری مسافری در ماه جاری به مانند ماه قبل هیچ گونه خودرویی ارزشیابی نگردیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در بخش خودروهای تجاری باری شاهد افزایش ۲۴.۹ درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند مربوط به افزایش تولید کامیونت الوند و محصولات شرکت بهمن دیزل یعنی کامیونت ایسوزو P75NPR و کامیون ایسوزو NQR می باشد. از دیگر نکات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ تولید خودروهای تجاری باری ساخت داخل می‌توان به قطع تولید کشنده ماز در شرکت آذهایتکس اشاره نمود.

با توجه به افزایش تولید خودروهای این رده، ارزشیابی این خودروها نیز به میزان ۲۸.۳ درصد رشد یافت بطوریکه از ۸ مدل خودروی ارزشیابی شده ۷ مدل در سطح کیفی خیلی خوب و ۱ مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتند.

جدول رده بندی کیفی – گروه تجاری باری

گروه

ردیف

خودرو

شرکت

کدهای ۹ گانه

نمره

سطح

سازنده

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

منفی

کیفی

کامیونت

۱

ایسوزو NPR75P

بهمن دیزل

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۰.۴

۱۶.۸

۴.۳

۷.۱

۰.۰

۰.۰

۲۸.۶

خیلی خوب

۲

ایسوزو NPR

بهمن دیزل

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۱۷.۵

۵.۸

۵.۸

۰.۰

۰.۰

۲۹.۰

خیلی خوب

۳

الوند

سایپا دیزل

۰.۰

۰.۷

۰.۰

۰.۰

۳۱.۳

۵.۲

۲.۱

۰.۰

۰.۰

۳۹.۲

خیلی خوب

کامیون

۱

ایسوزو NQR

بهمن دیزل

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۱۶.۳

۶.۵

۶.۰

۰.۰

۰.۰

۲۸.۸

خیلی خوب

۲

بنز WH

ایران خودرو دیزل

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۲۷.۰

۲۹.۲

۸.۴

۰.۰

۷.۶

۷۲.۲

خوب

کشنده

۱

اسکانیا G410

ماموت دیزل

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۱۸.۳

۵.۸

۴.۲

۰.۰

۰.۰

۲۸.۳

خیلی خوب

۲

A7

ایران خودرو دیزل

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۰.۰

۲۳.۳

۷.۷

۵.۶

۰.۰

۰.۰

۳۶.۶

خیلی خوب

۳

البرز

سایپا دیزل

۰.۰

۰.۱

۰.۰

۱.۱

۲۳.۶

۶.۴

۶.۲

۰.۰

۰.۰

۳۷.۴

خیلی خوب

کیفیت سایپا X132 کیفیت خودروهای داخلی قیمت سایپا X132 بهترین خودروی ساخت داخل
در بخش عیوب فنی و عملکردی، کشنده البرز بیشترین نمره منفی را کسب نمود، همچنین میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل روند رو به رشد ۶۶.۷ درصدی را تجربه نمود که عمدتا مربوط به کامیونت ایسوزو NPR می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژی شاهد افت ۱.۴ درصدی هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به روند رو به نزول کامیونت ایسوزو NPR است. ضمنا کامیونت الوند بیشترین نمره منفی را در این بخش کسب نمود. در بخش بدنه کامیون بنز WH بیشترین نمره منفی را کسب کرد، همچنین در این بخش میانگین نمره منفی ۵.۸ درصد کاهش یافت. در بخش رنگ در ماه جاری کامیون بنز WH بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد بهبود ۲۰.۸ درصدی میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به کاهش نمره رنگ کامیونت الوند است. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری باری، روند رو به رشد۶.۵ درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است که عمدتا مربوط به کاهش نمره منفی خودروهای با کیفیتی همچون کشنده اسکانیا  G410 و کامیون ایسوزو NQR می باشد.
کیفیت سایپا X132 کیفیت خودروهای داخلی قیمت سایپا X132 بهترین خودروی ساخت داخل
درنمودار فوق روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه کشنده اسکانیا  G410 بیشترین درصد بهبود و کامیونت الوند هم بیشترین درصد تنزل را داشته اند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ