مدال طلای بهداد سلیمی و نقره سعید علی حسینی در آسیا +عکس

0

در روز پایانی مسابقات وزنه برداری بازی های آسیایی ۲۰۱۸ رقابت های دسته فوق سنگین از ساعت ۱۴ به وقت محلی آغاز شد. بهداد سلیمی و سعید علی حسینی ۲ نماینده ایران به همراه ۵ وزنه بردار دیگر در این دسته روی تخته رفتند.

در حرکت یکضرب بهداد سلیمی با ۲۰۰ کیلوگرم کار خود را آغاز کرد و در مهار این وزنه موفق بود. او که در حرکت دوم ناموفق عمل کرد، در حرکت سوم خود با مهار ۲۰۸ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

 

نتیجه وزنه برداری امروز بهداد سلیمی مدال آورترین ورزشکار ایران مدال آوران ایران قهرمان وزنه برداری حمله به بهداد سلیمی بیوگرافی سعید علی حسینی بیوگرافی بهداد سلیمی بازی های آسیایی 2018 اندونزی اینستاگرام بهداد سلیمی ایران در بازی های آسیایی اخبار وزنه برداری Saeid Alihosseini behdad salimi

همچنین سعید علی حسینی که در حرکت اول یکضرب ۲۰۱ کیلوگرم را بالای سر نبرد، در حرکت دوم توانست این وزنه را مهار کند. او در حرکت سوم نیز ۲۰۸ کیلوگرم را ثبت کرد.

نتیجه وزنه برداری امروز بهداد سلیمی مدال آورترین ورزشکار ایران مدال آوران ایران قهرمان وزنه برداری حمله به بهداد سلیمی بیوگرافی سعید علی حسینی بیوگرافی بهداد سلیمی بازی های آسیایی 2018 اندونزی اینستاگرام بهداد سلیمی ایران در بازی های آسیایی اخبار وزنه برداری Saeid Alihosseini behdad salimi

بنابراین در پایان حرکت یکضرب ۲ وزنه بردار ایرانی بالاتر از حریفان خود در صدر ایستادند.

در حرکت دوضرب هم رقابت ۲ وزنه بردار ایرانی ادامه دار بود. بهداد سلیمی به ترتیب ۲۳۷، ۲۴۶ و ۲۵۳ را بالای سر برد و در نهایت با مجموع ۴۶۱ به مدال طلای بازی های آسیایی دست پیدا کرد. این سومین مدال طلای متوالی بهداد سلیمی در بازی های آسیایی بود و او بدین ترتیب هت تریک کرد.

 

نتیجه وزنه برداری امروز بهداد سلیمی مدال آورترین ورزشکار ایران مدال آوران ایران قهرمان وزنه برداری حمله به بهداد سلیمی بیوگرافی سعید علی حسینی بیوگرافی بهداد سلیمی بازی های آسیایی 2018 اندونزی اینستاگرام بهداد سلیمی ایران در بازی های آسیایی اخبار وزنه برداری Saeid Alihosseini behdad salimi

سعید علی حسینی هم که با۲۴۰ کیلوگرم کار خود را در دوضرب آغاز کرده بود، در حرکت دوم ۲۴۸ کیلوگرم را بالای سر برد. او که می توانست در حرکت سوم با مهار ۲۵۴ کیلوگرم طلایی شود، نتوانست این وزنه را مهار کند و به مدال نقره رسید. سعید علی حسینی هم با ۴۵۶ کیلوگرم در مجموع به کار خود پایان داد.

 

نتیجه وزنه برداری امروز بهداد سلیمی مدال آورترین ورزشکار ایران مدال آوران ایران قهرمان وزنه برداری حمله به بهداد سلیمی بیوگرافی سعید علی حسینی بیوگرافی بهداد سلیمی بازی های آسیایی 2018 اندونزی اینستاگرام بهداد سلیمی ایران در بازی های آسیایی اخبار وزنه برداری Saeid Alihosseini behdad salimi

بدین ترتیب مدال طلای شانزدهم کاروان ایران توسط بهداد سلیمی کسب شد و سعید علی حسینی هم به مدال نقره رسید.

اتفاق حاشیه و شوکه کننده در حاشیه مسابقات وزنه برداری خداحافظی بهداد سلیمی از وزنه برداری بود. این وزنه بردار پرافتخار ایران بعد از آخرین حرکت خود در دوضرب و با وجود اینکه هنوز طلایش قطعی نشده بود، کفش هایش را درآورد و با بوسیدن تخته وزنه برداری به کارش در دوران حرفه ای پایان داد. شاید او زمان خوبی را برای این اتفاق انتخاب کرده بود چون بعد از ۲ سال ناکامی دستش به مدال طلا رسید.

 

نتیجه وزنه برداری امروز بهداد سلیمی مدال آورترین ورزشکار ایران مدال آوران ایران قهرمان وزنه برداری حمله به بهداد سلیمی بیوگرافی سعید علی حسینی بیوگرافی بهداد سلیمی بازی های آسیایی 2018 اندونزی اینستاگرام بهداد سلیمی ایران در بازی های آسیایی اخبار وزنه برداری Saeid Alihosseini behdad salimi

نتیجه وزنه برداری امروز بهداد سلیمی مدال آورترین ورزشکار ایران مدال آوران ایران قهرمان وزنه برداری حمله به بهداد سلیمی بیوگرافی سعید علی حسینی بیوگرافی بهداد سلیمی بازی های آسیایی 2018 اندونزی اینستاگرام بهداد سلیمی ایران در بازی های آسیایی اخبار وزنه برداری Saeid Alihosseini behdad salimi

نتیجه وزنه برداری امروز بهداد سلیمی مدال آورترین ورزشکار ایران مدال آوران ایران قهرمان وزنه برداری حمله به بهداد سلیمی بیوگرافی سعید علی حسینی بیوگرافی بهداد سلیمی بازی های آسیایی 2018 اندونزی اینستاگرام بهداد سلیمی ایران در بازی های آسیایی اخبار وزنه برداری Saeid Alihosseini behdad salimi

 

نتیجه وزنه برداری امروز بهداد سلیمی مدال آورترین ورزشکار ایران مدال آوران ایران قهرمان وزنه برداری حمله به بهداد سلیمی بیوگرافی سعید علی حسینی بیوگرافی بهداد سلیمی بازی های آسیایی 2018 اندونزی اینستاگرام بهداد سلیمی ایران در بازی های آسیایی اخبار وزنه برداری Saeid Alihosseini behdad salimi

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ