دادگاه اخلالگران بازار ارز؛ اسامی ۱۹ متهم با ۲۵۰۰ میلیارد تومان فساد اقتصادی

0

دادگاه رسیدگی به جرایم ۱۹ نفر از اخلالگران ارز که آن را خارج از شبکه قانونی توزیع کردند در شعبه ۲ دادگاه ویژه دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.

قاضی زرگر بیان داشت: این جلسه برای رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان ارزی در شعبه ۲ ویژه دادگاه در حال برگزاری است.

وی افزود: امروز ما این جلسه را در ارتباط با عزیزانی که توزیع غیرمجاز ارز با شگردهایی که حضار بهتر می‌دانند فعالیت داشته‌‌اند، تشکیل شده است.

زرگر گفت: تعداد این متهمان ۱۹ نفر است و ارزش ریالی فعالیتی که باعث لطمه به نظام ارزی کشور شده ۲۵۰۰ میلیارد تومان است.

رئیس شعبه دو دادگاه ویژه دادگاه انقلاب اسلامی با بیان اینکه هر کدام از این افراد خبر از مشکلات مردم نداشتند، گفت: ارزهایی که باید برای بهداشت، آذوقه و معیشت مردم صرف می‌شد توسط افرادی که این متهمان برای آنان کار می‌کردند لطمه وارد کرد.

وی خطاب به متهمان بیان داشت: شما اقداماتی انجام داده اید که این اقدامات مشکلاتی برای مردم ایجاد کرد و از طرفی دشمن از این کار خشنود خواهد شد.

امیدواریم خداوند توفیق عنایت فرماید تا با رعایت عدل و انصاف خسارت‌هایی که با اقدامات این افراد به کشور وارد شده پرونده را به نتیجه برسانیم و این مقدمه گفته شده به دلیل ایجاد آمادگی برای قرائت کیفرخواست است و از برادر عزیز خواستار قرائت کیفرخواست هستیم.

حسینی نماینده دادستان تهران در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز اسامی ۱۹ نفر از متهمان را به همراه اتهامات آنها قرائت کرد.

وی گفت: ۱- علی صارفی که در تاریخ ۱ مرداد ۹۷  بازداشت شده و متولد ۱۳۴۶ است. متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۵۰ میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد است.

۲- علیرضا حسن‌زاده بازداشت از تاریخ ۳ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۷۰ اهل ساری ساکن تهران فاقد سابقه متاهل و دیپلم متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ۵۰ میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

وی ادامه داد: نفر سوم علیرضا لوینی بازداشت ۱۰ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۷۸ اهل تهران متاهل لیسانس فاقد سابقه متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۴- علی راستگوی کواکی بازداشت ۸ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۵۳ اهل و ساکن تهران دیپلم متاهل متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۱۷ میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۵- نوید فرشید ترکمانی متولد ۱۳۷۱ اهل و ساکن تهران متاهل کارشناسی فاقد سابقه متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۱۵ میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۶- علیرضا پرونده بازداشت ۸ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۵۴ اهل و ساکن تهران متاهل دیپلم، فاقد سابقه متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۱۵میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۷- مجتبی نوروزی بازداشت ۲ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۷۰ اهل و ساکن تهران مجرد دیپلم فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۱۱ میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۸-نوید ظهره‌وند بازداشت از تاریخ ۷ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۷۰ اهل و ساکن تهران مجرد کارشناسی فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۱۰ میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۹- محمد هاشمی بازداشت از ۱۰ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۵۰ دیپلم فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۱۰میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۱۰- رحمت میرزایی آزاد با قرار وثیقه لیسانس متاهل فاقد سابقه متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۸ میلیون و ۵۱۶ هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۱۱-  محمد احمدی بازداشت از تاریخ ۱۰ مرداد ۹۷ متاهل فاقد سابقه متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۸ میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۱۲- حمید خسروی بازداشت از تاریخ ۱۰ مرداد ۹۷ اهل بروجرد ساکن تهران فاقد سابقه متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۷ میلیون و۲۲۹ هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۱۳- محمد کاظمی متاهل فوق دیپلم فاقد سابقه متولد ۱۳۵۱ متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی یک میلیون و ۹۰۰ هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۱۴- مهدی علیپور بازداشت ۸ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۶۹ اهل و ساکن تهران فوق دیپلم متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۱۵- سعید کاظمی بازداشت در تاریخ ۸ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۶۵ اهل هشترود ساکن تهران متاهل دیپلم متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۵ میلیون و ۵۹۳هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۱۶- شاهین بنی‌جمالی بازداشت ۹ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۶۶ اهل و ساکن تهران فاقد سابقه کیفری دیپلم مجرد متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۴ میلیون و ۸۲۹ هزار دلار و بیش از یک میلیون یورو به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۱۷- غلامرضا حقیقت‌پژوه بازداشت ۱ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۴۴ اهل و ساکن تهران دیپلم مجرد فاقد سابقه متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۴میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۱۸- احمد طاهری بازداشت ۱۰ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۶۹ اهل دامغان ساکن تهران متاهل فوق دیپلم فاقد سابقه متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۴ میلیون و ۴۴۴ هزار دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

۱۹- نریمان آرزومند بازداشت از تاریخ ۷ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۷۰ اهل و ساکن تهران مجرد فوق دیپلم متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خریدو فروش غیرقانونی ۳ میلیون دلار به صورت صوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ