غنائم عجیب و غریب بدست آمده از داعشی ها +عکس

0

بخش غنائم جنگی روسیه از داعشی‌های سوریه از جذاب‌ترین بخش‌های چهارمین گردهمایی بین المللی فناوری‌های نظامی است. در ادامه تصاویری از این نمایشگاه را می‌بینید.

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش
خودرو زرهی شده ایسوزو

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش
خودروی انفجاری

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش
دستگاه حفاری ۳۰ تنی برای حفر کانال و ساخت سنگر

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش
دستگاه حفر تونل داعشی‌ها

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش
لند کروز زرهی شده

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش
خودروی هامر

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش
بمب پنهان شده در سنگ

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش
تویوتا لند کروز زرهی شده

ماشین داعش غنائم جنگی عکس سوریه عکس داعش عجیب ترین ها داعش آمریکا حامیان داعش حامیان تروریست جنگ سوریه تروریست‌های سوری اخبار عراق اخبار سوریه اخبار داعش

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ