معرفی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (غول سیمان ایران) +شرکتهای زیرمجموعه

0

شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۲ تحت شماره ۱۵۱۳۹۴ با نام اولیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری صنایع سیمان تأمین (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است ، به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۱ صاحبان سهام نام شرکت به مدیریت سرمایه گذاری برق و لوازم خانگی تأمین (سهامی خاص) به منظور سرمایه گذاری و راهبری واحدهای صنعتی در بخش برق و لوازم خانگی تغییر یافت ، به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۵ صاحبان سهام نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی خاص) به منظور سرمایه گذاری و راهبری واحدهای سیمانی و صنایع وابسته به آن و واحدهای معدنی، تغییر یافته است ، به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ صاحبان سهام شخصیت حقوقی شرکت از “سهامی خاص”به “سهامی عام” تغییر و همچنین موضوع فعالیت و اساسنامه شرکت نیز تغییر یافته است ،به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۱۵ صاحبان سهام ، سال مالی شرکت از اول خرداد هر سال آغاز و در پایان اردیبهشت ماه سال بعد به پایان میرسد .

هلدینگ سیمانی هلدینگ بزرگ بورسی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شرکتهای زیر مجموعه سیمان فارس و خوزستان شرکت های هلدینگ در ایران شرکت های زیرمجموعه شستا شرکت سرمایه گذاری شستا شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامداران سیمان فارس و خوزستان (سفارس) تحلیل شرکت سرمایه گذاری شستا تاریخچه شرکت های ایرانی بزرگترین هلدینگ های ایران بزرگترین کارخانه های سیمان ایران بزرگترین شرکتهای ایران اخبار سیمان فارس و خوزستان اخبار سیمان ابر کارخانه

موضوع فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه شرکت مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ عبارتست از : مدیریت ، نظارت و پشتیبانی واحدها و شرکتهای صنایع مرتبط با صنایع ساختمانی و معدنی، خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی، سرمایه گذاری در صنایع ساختمانی و معدنی در داخل و خارج از کشور، ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید بمنظور تحقق اهداف شرکت ، به تنهائی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ،  سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و موسسات تولیدی ، تجاری ، بازرگانی ، خدماتی و نهادهای مالی داخلی، آماده سازی سهام شرکت و نیز شرکتهای سرمایه پذیر جهت ورود به سازمان بورس اوراق بهادار، اخذ تسهیلات مالی از بانکها و مؤسسات اعتباری داخل و خارج از کشور، انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه داخلی، اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، ایجاد و یا حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران، انجام فعالیتهای بازرگانی و همچنین کلیه امور و فعالیتهایی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد .

هلدینگ سیمانی هلدینگ بزرگ بورسی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شرکتهای زیر مجموعه سیمان فارس و خوزستان شرکت های هلدینگ در ایران شرکت های زیرمجموعه شستا شرکت سرمایه گذاری شستا شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامداران سیمان فارس و خوزستان (سفارس) تحلیل شرکت سرمایه گذاری شستا تاریخچه شرکت های ایرانی بزرگترین هلدینگ های ایران بزرگترین کارخانه های سیمان ایران بزرگترین شرکتهای ایران اخبار سیمان فارس و خوزستان اخبار سیمان ابر کارخانه

ساختار سازمانی شرکت :

در اجرای برنامه های راهبردی و استراتژی شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و در دستور کار قرار گرفتن ادغام هلدینگ های مرتبط، با انتخاب هیئت مدیره مشترک برای دو شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین و سیمان فارس و خوزستان و انتقال دفتر مرکزی هلدینگ سیمان به ساختمان فارس و خوزستان در دیماه ۱۳۸۸، از تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ تعداد کارکنان شرکت به ۵ نفر کاهش یافته است و برای راهبری شرکت از خدمات شرکت سیمان فارس و خوزستان استفاده میگردد .

صادق افشار با کد ملی ۰۰۴۵۲۲۹۱۰۴ و تحصیلات مهندسی برق ، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین است.

آدرس – خیابان شهید بهشتی – خیابان پاکستان – کوچه ۲۴ – پلاک ۴

شرکتهای زیر مجموعه سرمایه گذاری سیمان تامین در حوزه سیمان :

نام سهم درصد
سیمان فارس و خوزستان
۲.۸۳۷ B
۵۰.۴۳۰
سیمان ارومیه‌
۴۳۵.۶۵۷ M
۶۲.۲۳۰
سیمان شاهرود
۴۲۲.۳۲۹ M
۵۲.۱۳۰
سیمان‌ صوفیان‌
۳۸۹.۲۳۲ M
۷۰.۷۶۰
سیمان‌ قائن‌
۲۸.۱۳۲ M
۵۲.۸۵۰
سیمان سپاهان‌
۱۵۴.۱۴۲ M
۶.۲۹۰
سیمان خوزستان
۲۸.۰۶۷ M
۴.۳۱۰
سیمان مازندران‌
۸.۲۵۳ M
۱.۰۰۰
سیمان زنجان
سیمان یاسوج
سیمان فیروزکوه
سیمان استهبان

شرکت سیمان ارومیه
شرکت سهامی عام سیمان ارومیه در تاریخ ۱۳۵۳/۲/۱۰ بمدت نا محدود تاسیس و به شماره ۲۶۳ بتاریخ ۱۳۵۴/۱/۱۸ در اداره ثبت شرکت های شهرستان ارومیه با سرمایه گذاری اولیه جمعی از مردم منطقه به ثبت رسیده در تاریخ ۱۳۵۹/۸/۸ نام شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده از شرکت سهامی عام سیمان رضائیه به شرکت سهامی عام سیمان ارومیه تغییر یافت.

شرکت سیمان قائن
شرکت سیمان قاین در سال ۱۳۶۱ به منظور احداث یک واحد تولید سیمان خاکستری با ظرفیت روزانه ۲۰۰۰ تن در اداره ثبت شرکت ها با سرمایه اولیه صد میلیون ریال به ثبت رسید. پس از بررسی های فنی و اقتصادی محل اجرای کارخانه سیمان قاین در ۱۰ کیلومتری جاده قاین – بیرجند در مجاورت معادن سنگ آهک و آلوویوم انتخاب گردید.

شرکت سیمان صوفیان
شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان در سال ۱۳۴۵ شمسی تاسیس و تحت شماره ۳۹ در شهرستان شبستر واقع در استان آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است. اولین خط تولید سیمان شرکت در سال ۱۳۴۹ شمسی با ظرفیت تولید ۶۰۰ تن کلینکردر روز به بهره برداری رسیده است. توسعه شرکت طی سالهای متعاقب موجب گردید که خط تولیدی دوم با ظرفیت ۱۰۰۰ تن ، سوم با ظرفیت ۱۰۰۰ تن و چهارم با ظرفیت ۲۰۰۰ تن / روز بترتیب در سالهای ۱۳۵۴ ، ۱۳۵۶ و ۱۳۶۳ شمسی به بهره برداری برسند.

شرکت سیمان زنجان
شرکت سیمان زنجان (سهامی خاص) با مشارکت چند شرکت تولیدکننده سیمان (عمدتا شرکت های سیمان صوفیان و سیمان فارس وخوزستان) در ششم مرداد ماه ۱۳۷۷ تاسیس و تحت شماره ۳۰۳۵ در اداره ثبت شرکت های زنجان به ثبت رسید.عملیات اجرایی احداث کارخانه در فاصله ۱۲ کیلومتری شهرستان خدابنده و در نزدیکی یکی از غنی ترین معادن آلوویوم و سنگ آهک در سال ۱۳۸۲ شمسی آغاز و با همت متخصصان داخلی به عنوان ”ایرانی ترین کارخانه“ با ظرفیت تولید روزانه ۱۸۵۰تن سیمان و ۱۷۳۰ تن کلینکر در بیست و هفتم تیر ماه ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید.

شرکت سیمان شاهرود
شرکت سیمان شاهرود در سال ۱۳۶۳ و با سرمایه‌ای معادل یکصد و چهل میلیون ریال تاسیس و بعد از اتمام مطالعات اولیه در سال ۱۳۶۵ موفق به اخذ موافقت اصولی برای تولید ۲۳۰۰ تن سیمان خاکستری پرتلند در روز گردید. کارخانه در منطقه پهن دره در قسمت شمال‌غربی و به فاصله ۱۲ کیلومتری شاهرود قرار دارد. ارتفاع محل احداث کارخانه سیمان شاهرود از سطح دریا ۱۵۷۰ متر و میزان بارندگی در منطقه مذکور ۲۰۲ میلیمتر در سال است. درجه حرارت بین ۴۳+ و ۱۸- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵۰% است.

شرکت سیمان فارس و خوزستان
شرکت سیمان فارس و خوزستان با بیش از شش دهه فعالیت، به عنوان شرکت مادر تخصصی، بزرگترین گروه تولیدکننده سیمان در کشور و منطقه بوده که با دارا بودن ۳۳ شرکت فرعی زیر مجموعه در صنعت سیمان و صنایع وابسته به سیمان در حال فعالیت می باشند.

شرکت در سال ۱۳۲۹ با سرمایه­ گذاری مشترک سازمان برنامه و شرکت سهامی سیمان شیراز با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون ریال تأسیس و در تاریخ ۱۳۲۹/۳/۸ تحت شماره ۱۵۵ و بنام «شرکت سهامی سیمان فارس» در اداره ثبت اسناد استان فارس (شیراز) به ثبت رسید. در سال ۱۳۳۲ از شیراز به تهران انتقال یافت. در سال ۱۳۳۴ کارخانه سیمان شیراز با ظرفیت اسمی روزانه ۲۰۰ تن شروع به بهره برداری نمود. در سال ۱۳۳۹ کارخانه سیمان دورود با ظرفیت اسمی ۶۰۰ تن در روز از سازمان برنامه خریداری گردید و بتدریج با خرید و احداث کارخانجات جدید و توسعه کارخانجات قبلی بر حجم ظرفیت تولیدی خود افزود. در سال ۱۳۴۲ رسماً به «شرکت سهامی سیمان فارس و خوزستان» تغییرنام یافت. پس از تصویب قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در اسفندماه ۱۳۴۷، شکل حقوقی شرکت به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق­العاده مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۴ به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به «شرکت سهامی عام سیمان فارس وخوزستان» تغییر یافت. سهام شرکت در دیماه ۱۳۵۴ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

شرکت سیمان فارس و خوزستان در عرصه صنعت سیمان بزرگترین تولید کننده در خاورمیانه است.

شرکتهای زیرمجموعه سیمان فارس و خوزستان

نام سهم درصد
سیمان‌ دورود
۲۹۳.۸۳۷ M
۴۵.۷۹۰
سیمان خوزستان
۲۹۱.۸۷۵ M
۴۴.۹۰۰
سیمان فارس نو
۲۹۱.۳۲۶ M
۸۳.۲۳۰
سیمان فارس‌
۲۱۸.۳۰۸ M
۹۳.۶۹۰
سیمان‌ بجنورد
۱۶۵.۲۷۷ M
۴۲.۱۶۰
سیمان غرب‌
۱۵۲.۸۱۵ M
۵۰.۹۳۰
سیمان‌ خزر
۱۳۴.۱ M
۵۸.۳۰۰
سیمان خاش‌
۵۳.۲۴۴ M
۴۲.۵۹۰
سیمان‌ سفید نی ریز
۲۹.۶۵۶ M
۵۹.۳۱۰
سیمان‌ بهبهان‌
۲۷.۸۷۸ M
۵۰.۶۸۰
شرکت فارسیت اهواز
۲۴.۴۵ M
۸۱.۴۹۰
سیمان مازندران‌
۱۰۲.۵۸۲ M
۱۲.۴۷۰
سیمان‌ شرق‌
۱۵۹.۴۵۱ M
۶.۰۰۰
سیمان سپاهان‌
۱۵۳.۴۶۷ M
۶.۲۶۰
سیمان ارومیه‌
۲۲.۶۲۲ M
۳.۲۳۰
سیمان آبیک
۱۰۰
سیمان ساوه
۳۰

سایر شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری سیمان تأمین :

۱.       آذریت

۲.       کرمانیت

۳.       پرسیت

۴.       تهران بتن

۵.       فارسیت درود

۶.       گچ ماشینی فارس

۷.       خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان

۸.       بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان

۹.       فولاد و چدن و ماشین سازی دورود

۱۰.    ساخت و نصب صنعتی البرز

۱۱.    تحقیق و توسعه صنعت سیمان

۱۲.    سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

شرکت آذریت
شرکت آذریت در سال ۱۳۵۳ با تلاش و همکاری مهندسین و متخصصین ایرانی و با بهره گیری از دانش فنی و تکنولوژی با تجربه ترین کارخانجات الیاف سیمانی اروپا تاسیس و در سال ۱۳۵۷ فعالیت خود را در جهت تولید الیاف سیمانی از قبیل: ورق موجدار، ورق آردواز، ورق صاف، لوله های تحت فشار فاضلابی ساختمانی و متعلقات مربوطه آغاز نموده است.

شرکت کرمانیت
شـرکت کرمانیت در سال ۱۳۶۳ با سرمایه گذاری مشترک سـازمـان صنایع ملی ایران (۵۱%) و بانک صنعت و معدن (۴۰%) و شـرکت سیمان کرمان (۹%) تحت شماره ۵۳۷۱۳ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۶۳ اداره ثبـت شرکتها و مالکیــت صنعتی با سـرمـایـه ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریـال و بـا هــدف تــولیـد ورق های الیاف سیمانی (پوشش بام ساختمانی) به ظرفیت سالیـانه حدود سـی هزار تن به مدت نامحـدود تاسیـس گردیده است ، در حال حاضر سـرمایـه شرکـت معادل ۱۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ