علت فوت مهندس ﺳﯿﺪﺭﺿﺎ ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺍﺻﻞ چیست؟ +بیوگرافی

0

علت درگذشت کارآفرین برتر کشور چیست؟

وحید شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: بعد از ظهر روز سه شنبه سیزدهم شهریور ماه ۱۳۹۷ براثر انفجار مخزن هیدرولیک در یک کارخانه تولید لوله مسی در شهرک سلیمی آذرشهر یک مرد ۷۵ ساله جان خود را از دست داد.

همسر ﺳﯿﺪﺭﺿﺎ ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺍﺻﻞ کارآفرینان موفق ایرانی صاحب شرکت مهراصل زندگینامه کارآفرینان حوادث تبریز بیوگرافی سید رضا مقیمی اصل اخبار تبریز اخبار آذرشهر

مرد صنعت آذربایجان که در طول سال های متمادی در دل کارگران و صنعتگران برای خود جا باز کرده بود در کنار فرزندان کارگر خود جان باخت.

سیدرضا مقیمی اصل، پیشکسوت صنعتگر، کارآفرین نمونه و خیر تبریزی، در سن ۷۵ سالگی در کارخانه خود و در حین حضور در واحد تولیدی به علت حادثه ای انفجار مخزن جان خود را از دست داد.

ﺳﯿﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺍﺻﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۲۲ ﺩﺭ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﻩ، ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯿﺸود . وی مدیرعامل کارخانجات تولیدی شرکت مهراصل است که شامل ۱۵ کارخانه می شود . ﭘﺪﺭﺵ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ پنج ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﯿﺪﺭﺿﺎ، ﺑﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍ ﺭﻓﺖ.

ﺳﯿﺪﺭﺿﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺭﺍﺩﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﺩ. ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺍﺻﻞ ﻋﻼﻭه ﺑﺮ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮﺍﺳﺎﺯ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﯽ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪه ﻭ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ۲ هزار ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﺍﺯ ﺗﻼﺷﻬﺎﯼ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻭﯼ، ﺷﻐﻞ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺩﺍئم ﺩﺍﺭﻧﺪ.

وی ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﻭﻗﺘﺶ ﺭﻭ ﺻﺮﻑ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﭘﯿﭽﯿﺪه‌ﺍﯼ ﮐﺮﺩه ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪه ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻭﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺩﯾﻒ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ است. ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۹ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻼﻭه ﺑﺮ ﺁﻥ، ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. وی همچنین به عنوان کارآفرین برتر سال ۹۵ انتخاب شد.

همسر ﺳﯿﺪﺭﺿﺎ ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺍﺻﻞ کارآفرینان موفق ایرانی صاحب شرکت مهراصل زندگینامه کارآفرینان حوادث تبریز بیوگرافی سید رضا مقیمی اصل اخبار تبریز اخبار آذرشهر

دوران کودکی و جوانی

کارآفرینی از کودکی در ذاتش بود . از زمان کودکی که با فروش شربت و خوراکی به امرار معاش خانواده در فقدان پدر مشغول بود تا استخدام در بخش رادار نیروی هوایی و اعزام به انگلیس و بازگشت به ایران به عنوان یکی از اولین متخصصان رادار در ایران . از رویاهای کودکی وی این بود که یخ بهداشتی تولید کند بخاطر همین در کالج انگلیس صنعت تبخیر و تبرید را آموخت و در کنار تخصص رادار، در کارگاه کوچکی به خدمات تعمیر یخچال و کولر و بعدا تولید و مونتاژ آن پرداخت و در نهایت با مشارکت فرزندان و همسر و نوه های خود به کارخانه داری رسید.

همسر ﺳﯿﺪﺭﺿﺎ ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺍﺻﻞ کارآفرینان موفق ایرانی صاحب شرکت مهراصل زندگینامه کارآفرینان حوادث تبریز بیوگرافی سید رضا مقیمی اصل اخبار تبریز اخبار آذرشهر

درباره کارخانجات تولیدی شرکت مهراصل :

کارخانجات تولیدی شرکت مهراصل یکی از کارخانجات فعال در صنعت تهویه مطبوع کشور است و ۵۷ سال است که در حوزه تاسیسات سرمایشی، برودتی و تولید انواع تجهیزات تهویه مطبوع فعال است. این شرکت متشکل از ۱۵ کارخانه است که به صورت مستقیم برای ۱۲۸۶ نفر  و به طور غیر مستقیم برای  ۴۷۰۰ الی ۴۸۰۰ نفر شغل ایجاد کرده است.

این شرکت کلیه تجهیزات مربوط به تجهیزات تهویه و تبرید را تولید کرده، و برخی از آن را به بازار داخل اختصاص داده و بخشی از آن را صادر می کند.

تاریخچه و سوابق شرکت مهر اصل

شرکت تولیدی مهراصل در سال ۱۳۶۹ در شهرک صنعتی شهید سلیمی آذربایجان شرقی تأسیس و بر مبنای تجربه ۳۰ ساله مدیران اصلی شرکت نسبت به خرید تکنولوژی، تأمین ماشین آلات، مواد اولیه و در نهایت تولید دستگاه های متنوع تهویه مطبوع و تبرید صنعتی اقدام کرد.

پس از چند سری مهر اصل تولید روتین انواع چیلر و برج خنک کننده را آغاز کرد.

این شرکت تولید کولر گازی، فن کویل و پکیج یونیت را نیز از سال ۱۳۷۲ آغاز کرد.

این شرکت موفق به اخذ اولین گواهی ISO9001-2000 در صنعت تهویه مطبوع کشور برای چیلر های آبی و هوایی تا ۶۰۰ تن تبرید از مؤسسه Lloyd’s انگلستان شده است.

هم اکنون واحد تولیدی مهراصل به عنوان تولید کننده کلیه دستگاه ها و قطعات و تجهیزات صنعتی حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع در صنعت تاسیسات کشور فعال است.

این شرکت انجام امور اکتشافی و استخراجی و بهره برداری و فرآوری و کلیه امور معدنی در اتباط با تولید و استخراج مواد کانی و فلزی و محصولات زیر دستی آنها و همچنین واردات کلیه ماشین آلات را نیز انجام می دهد.

این شرکت به عنوان بزرگترین تولید کننده کویل در ایران ( دارای هفت خط کامل اتوماتیک تولید کویل های ۳/۸” و ۵/۸” و ۱/۲” ) و تغذیه کننده اکثر کویل های کارخانجات تهویه مطبوع و تامین انواع کویل های آلومینیوم – مس یا مس – مس فعالیت می کند.

این شرکت مجهزترین تولید کننده لوله های مسی مورد نیاز صنعت تهویه مطبوع در انواع ساده، داخل شیاردار (Inner-grooved) و شیار دار خارجی (Out-grooved) به صورت کویل (Level Wounded)، شاخه (Straight Length) و کلاف (Pancake) و همچنین تنها تولید کننده چیلرهای جذبی دو اثر در انواع شعله مستقیم (Direct Fire)، بخار (Steam) و … تحت لیسانس و با مارک و نشان KAWASAKI ژاپن است.

شرکت تولیدی مهراصل در  محل شهرک شهید سلیمی تبریز واقع در ۳۵ کیلومتری جاده تبریز- آذرشهر دارای سه کارخانه به شرح ذیل است:

۱-۱    کارخانه تولید چیلر برقی: واقع در سی متری اول شهرک شهید سلیمی که مساحت زمین کارخانه حدود ۲۰۰۰۰ متر مربع با زیربنای حدود ۱۶۰۰۰ متر مربع،‌که در این کارخانه انواع چیلر، پکیج یونیت‌ها با سیستم تراکمی و انواع هواساز و برج خنک کننده تولید می شود.
۲-۱    کارخانجات برودتی آریا (زیر مجموعه مهراصل): واقع در سی متری اول شهرک شهید سلیمی با مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع و زیربنای حدود ۸۰۰۰ متر مربع که در این کارخانه انواع دستگاه‌های تبرید صنعتی و انواع عایق‌های برودتی (از انواع کائوچوی ولگانیزه) و انواع برج‌های فایبرگلاس تولید می شود.

۳-۱   مجتمع اصلی مهراصل: واقع در چهل و پنج متری شهرک شهید سلیمی که این مجتمع به مساحت زمین تقریباً ۶۰۰۰۰ متر مربع و زیربنای حدود ۴۸۰۰۰ متر مربع می باشد. در این مجتمع کارخانجات تولید لوله مسی، کارخانه جداسازی گاز نیتروژن، کارخانه تولید چیلرهای جذبی، کارخانه تولید شیرآلات و اتصال آلات مسی و برنجی، کارخانه تولید کویل و انواع رادیاتورهای صنعتی، کارخانه تولید  فن کویل و کولرگازی مستقر است.

آشنایی با محصولات شرکت مهر اصل

شرکت مهر اصل تولید کننده دستگاه های متنوع تهویه مطبوع و تبرید صنعتی است که محصولات این شرکت در دسته بندی زیر لیست شده است.

تهویه مطبوع
 • برج‌‌های خنک کننده
 • هواسازها و ایرواشرها
 • مبدل‌های حرارتی و کویل‌ها
 • کولرهای گازی و اسپلیت
 • پکیج یونیت‌ها
 • یونیت هیترها
 • چیلرهای برقی
 • چیلر های جذبی
 • دستگاه‌های تهویه موبایل
 • فن کویل ها
 • کولر گازی پنجره ای
تبرید صنعتی
 • اواپراتورهای سردخانه
 • کندانسور یونیت ها
 • لوله مس
عایق
 • ضد حریق
 • مقاومت بالا در مقابل بخار آب
 • نارسانای حرارتی

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ