مدیر با حق مأموریت ۱۲ میلیاردی مشخص شد

0

شنیده ایم دریافت کننده حق ماموریت ۱۲ میلیارد تومانی مدیری از استان فارس و از دستگاهی مرتبط به امور کشاورزی و دامداری بوده است.

وی و معاونانش از سال ۸۹ تا ۹۲ بابت سفرهای خارجی انجام نشده، حق ماموریت ، هزینه هتل و حق غذا دریافت کرده اند. البته وی چند سفر آفریقایی را در این سال ها انجام داده بود که هزینه های آن را دریافت کرده بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ