سقف سفارش فروش به ۱۰۰ هزار سهم افزایش یافت

0

سقف سفارش فروش وارده توسط هر کد معاملاتی بینساعت ۸:۳۰ الی ۱۲، از ۵۰ هزار سهم به ۱۰۰ هزار سهم افزایش یافت.

 با تصویب هیئت مدیره سازمان حداکثر حجم سفارش های فروش وارده توسط هر کد معاملاتی (اعم از حقیقی و حقوقی) بین ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ هر روز، در هر نماد، از فردا معادل ۲ درصد حجم مبنا یا ۱۰۰ هزار سهم (هرکدام بیشتر باشد) خواهد بود .

هیئت مدیره سازمان همچنین تصویب کرد درصورت تعهد سهامدار عمده مبنی بر حفظ نقدشوندگی سهام تحت مدیریت خود در چارچوب مقررات مربوطه، سقف فروش درمورد سهام مذکور حذف خواهد شد.

سایر مقررات مربوطه کماکان به قوت خود باقی است.

سنا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ