گره کور در نماد “حفاری شمال”

0
عدم اجرای ضوابط رفع گره های معاملاتی سبب شده است برخی از نمادهای موجود در بورس همچون نماد شرکت حفاری شمال با صف های بدون تحرک مواجه باشند.

 در ماده ۲۵ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس تهران مصوب ۱۳ آذر ۱۳۸۹ شرایط گره معاملاتی تعریف شده است و همه موظف به اجرا و رعایت آن هستند.

مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل فوق الذکر مقررات معاملاتی تنها در مورد سهام شرکت هایی با سرمایه کمتر از ۱۵ میلیارد تومان به تشخیص مدیر عامل شرکت بورس است و در مورد بقیه سهام شرکت های با سرمایه بالاتر از ۱۵ میلیارد تومان در صورت وجود شرایط گره، اجرای آن لازم الاجرا می باشد که متأسفانه در شرایط فعلی به صورت سلیقه ای عمل می شود.

بنابراین ناظر بازار تنها این ابراز را برای جلوگیری از یک طرفه شدن معاملات در اختیار دارد که باید مورد استفاده قرار دهد.

بنابراین هر گونه نقض قوانین و مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب که چارچوب حرکت و منافع ذی نفعان مختلف را در بازار تنظیم می کند از جانب هر شخصی چه مجری قانون چه ناظر و چه مشارکت کنندگان مختلف بازار باشد مزموم و نادرست است.

حال این سوال مطرح می شود که با توجه به مشاهده صف فروش چندین روزه در نماد حفاری و حجم معامله بسیار پایین در این نماد آیا ناظر بازار همچنان با مصلحت اندیشی تصمیم به جلوگیری از این روند و باز کردن این گره کور ندارد و یا اینکه اصولاً ضوابط گره معاملاتی مشمول این نماد نمی گردد؟

خاطر نشان می شود پیگیری های خبرنگار بورس نیوز پیرامون این موضوع از ناظر بازار سرمایه به نتیجه نرسید و پاسخ در خور به پرسش مطرح شده داده نشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ