پای تعدیل منفی به سهم “بمپنا” هم باز شد

0
شرکت تولید برق عسلویه مپنا با ۷۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سرمایه پیش بینی حسابرسی شده درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ را مبلغ ۱۷۳۵ ریال اعلام کرده که در مقایسه با گزارش حسابرسی نشده (مبلغ ۱۸۱۴ ریال) بیش از ۴ درصد کاهش داشته است.

 “بمپنا” این شرکت در نظر دارد به هر سهم خود در سال ۹۳ مبلغ ۱۷۴ ریال سود نقدی پرداخت نماید و این در حالی است که پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۳ نسبت به پیش بینی سال مالی قبل به‌ ترتیب فروش ۱۳ درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲ درصد افزایش، سود عملیاتی ۲۱ درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ