جزییات تعدیل مثبت ۸۰ درصدی “وپترو”

0

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در جدید ترین گزارش ۹ ماهه، سود هر سهم خود برای سال مالی منتهی به اردیبهشت ۹۳ را مبلغ ۱۴۶ ریال اعلام کرد که نسبت به آخرین گزارش اعلامی ۷۸ درصد تعدیل مثبت داشته است . همچنین شرکت در ۹ ماهه نخست سال مالی مبلغ ۳۷ ریال ( معادل ۲۵ درصد ) این پیش بینی را محقق کرده است .

دلایل تغییر اطلاعات نسبت به پیش بینی قبلی

۱-افزایش سودحاصل ازسرمایه گذاری درسهام شرکتها به مبلغ ۳۵.۴۳۱میلیون ریال متشکل ازافزایش سودسهام شرکت شیمی بافت به مبلغ ۱۴.۹۶۱میلیون ریال ،افزایش سودسهام شرکت صنایع لاستیکی سهند به مبلغ ۹.۶۲۵میلیون ریال ،افزایش سودسهام شرکت فن آوران به مبلغ ۳.۲۱۲میلیون ریال وافزایش سودسهام سایرشکتها به مبلغ ۷.۶۳۳میلیون ریال می باشد

۲-سودحاصل ازسایرفعالیتها به مبلغ ۲۸.۱۰۰میلیون ریال بابت سوداوراق مشارکت می باشد

۳-کاهش خالص درآمد(هزینه)های متفرقه  نسبت به سال ۹۲به دلیل شناسایی هزینه تسعیرارزدرسال مالی قبل وهمچنین اخذ ذخایر موردنیاز می باشد

پیش‌بینی عملکرد سال مالی ۹۳ در مقایسه با اطلاعات واقعی سال مالی قبل، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ۲ درصد کاهش، سود عملیاتی ۴ درصد کاهش داشته است.

هیئت‌مدیره تصمیم‌دارد ۱۰درصد سود خالص را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۳ پیشنهاد نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ