یک ایرانی خودروی گرانقیمت فراری Pininfarina F50 ساخت + عکس

0

خودروهای دست ساز اصولا از خودروهای دیگر ارزش بسیار بالاتری دارند و حتی در بعضی کمپانی های خودرو سازی معتبر، موتور یا بدنه به صورت دستی ساخته می شوند.

مشخصات فراری Pininfarina F50 مشخصات خودرو فراری قیمت فراری Pininfarina F50 قیمت خودروهای دست ساز قیمت خودرو فراری فروش فراری Pininfarina F50 فروش خودروهای دست ساز فروش خودرو فراری خودروهای دست ساز

مشخصات فراری Pininfarina F50 مشخصات خودرو فراری قیمت فراری Pininfarina F50 قیمت خودروهای دست ساز قیمت خودرو فراری فروش فراری Pininfarina F50 فروش خودروهای دست ساز فروش خودرو فراری خودروهای دست ساز

در ایران به علت نبودن و کم یاب بودن خودرو های دست ساز، فضای مناسبی برای ارائه و ساخت این نوع خودرو ها وجود ندارد. چرا که عموما به این خودروها به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم، مجوز تردد داده نمی شود. خودروی فراری دست ساز معرفی شده در این مطلب، از معدود خودروهای دست سازی است که در ایران پلاک شده است.
از فاصله ی دور این خودرو بسیار شبیه به فراری Pininfarina F50 به نظر می رسد که طراحی آن مربوط به سال ۱۹۹۵ است. ولی با دقت بیشتر می توان پی به دست ساز بودن و متفاوت بودن این خودرو برد. از رو به رو خودرو کاملا کشیده و با سقف کوتاه حدود ۱ متر است که بدون وجود در های افقی، ورود و خروج کاری محال است!

مشخصات فراری Pininfarina F50 مشخصات خودرو فراری قیمت فراری Pininfarina F50 قیمت خودروهای دست ساز قیمت خودرو فراری فروش فراری Pininfarina F50 فروش خودروهای دست ساز فروش خودرو فراری خودروهای دست ساز
فراری Pininfarina F50
مشخصات فراری Pininfarina F50 مشخصات خودرو فراری قیمت فراری Pininfarina F50 قیمت خودروهای دست ساز قیمت خودرو فراری فروش فراری Pininfarina F50 فروش خودروهای دست ساز فروش خودرو فراری خودروهای دست ساز
فراری Pininfarina F50
مشخصات فراری Pininfarina F50 مشخصات خودرو فراری قیمت فراری Pininfarina F50 قیمت خودروهای دست ساز قیمت خودرو فراری فروش فراری Pininfarina F50 فروش خودروهای دست ساز فروش خودرو فراری خودروهای دست ساز
فراری Pininfarina F50
مشخصات فراری Pininfarina F50 مشخصات خودرو فراری قیمت فراری Pininfarina F50 قیمت خودروهای دست ساز قیمت خودرو فراری فروش فراری Pininfarina F50 فروش خودروهای دست ساز فروش خودرو فراری خودروهای دست ساز
فراری Pininfarina F50
مشخصات فراری Pininfarina F50 مشخصات خودرو فراری قیمت فراری Pininfarina F50 قیمت خودروهای دست ساز قیمت خودرو فراری فروش فراری Pininfarina F50 فروش خودروهای دست ساز فروش خودرو فراری خودروهای دست ساز
فراری Pininfarina F50
مشخصات فراری Pininfarina F50 مشخصات خودرو فراری قیمت فراری Pininfarina F50 قیمت خودروهای دست ساز قیمت خودرو فراری فروش فراری Pininfarina F50 فروش خودروهای دست ساز فروش خودرو فراری خودروهای دست ساز
فراری Pininfarina F50
مشخصات فراری Pininfarina F50 مشخصات خودرو فراری قیمت فراری Pininfarina F50 قیمت خودروهای دست ساز قیمت خودرو فراری فروش فراری Pininfarina F50 فروش خودروهای دست ساز فروش خودرو فراری خودروهای دست ساز
فراری Pininfarina F50
مشخصات فراری Pininfarina F50 مشخصات خودرو فراری قیمت فراری Pininfarina F50 قیمت خودروهای دست ساز قیمت خودرو فراری فروش فراری Pininfarina F50 فروش خودروهای دست ساز فروش خودرو فراری خودروهای دست ساز
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ