از کواتروپورته S تا انواع پراید / آخرین قیمت تمام خودروها در بازار و کارخانه + جدول

0

با اوج‌گیری دوباره خرید و فروش انواع خودرو و هم‌چنین تغییرات دائمی قیمت‌ها، بازارخبر در گزارش‌‌های روزانه به رصد نرخ همه خودروهای موجود می‌پردازد.

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

ناموجود

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

ناموجود

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

ناموجود

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴

۱۲,۸۰۰,۰۰۰

۱۲,۷۶۹,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز

۱۵,۳۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۹۲,۰۰۰

سمند SE یورو ۴

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۵۸۷,۰۰۰

سمند LX

۲۷,۸۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

۲۵,۱۴۷,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۸,۶۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۷,۰۰۰

سمند EF7 یورو ۴

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۳۰,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

۲۸,۴۳۰,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۳۰,۸۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۷,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

۳۰,۸۰۰,۰۰۰

۲۶,۰۷۷,۰۰۰

رانا EL . TU5

۳۱,۲۰۰,۰۰۰

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۳۱,۶۰۰,۰۰۰

۲۹,۸۶۵,۰۰۰

رانا LX . TU5

۳۳,۳۰۰,۰۰۰

۳۰,۷۵۶,۰۰۰

رنو تندر E1

۳۳,۶۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۴,۱۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۵,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۳۷,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۵,۴۰۰,۰۰۰

۳۰,۴۶۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

۳۶,۱۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۶,۷۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۳۱۳,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۷,۸۰۰,۰۰۰

۳۴,۶۰۵,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۷,۹۰۰,۰۰۰

۳۵,۱۰۹,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

۳۸,۳۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز

۳۸,۳۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس LX یورو ۴

۴۰,۴۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX . موتور XUM

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2

۴۲,۷۰۰,۰۰۰

۴۱,۸۵۲,۰۰۰

پژو پارس ELX . موتور ۱.۸

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

۴۷,۳۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۹۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت دیزل تونلند

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۸۹,۳۸۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۳,۸۶۷,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۳۶۷,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

اس ۳۰۰

ناموجود

۶۹,۹۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SX

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۱۸۸,۰۰۰

پراید ۱۵۱ SL

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

پراید SL 131

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۴,۴۴۹,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL

۱۶,۶۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۶۶,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۵۱,۰۰۰

پراید ۱۴۱ EX

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

پراید SX 131

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۴۲,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SE

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۴۳۸,۰۰۰

پراید LE 131

۱۷,۷۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۴۹,۰۰۰

پراید TL 131

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

پراید SL 131 گازسوز

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۹۴۹,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SX

۱۸,۱۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۴۳,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SX

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۵۷,۰۰۰

پراید ۱۳۲ LE

۱۸,۳۰۰,۰۰۰

۱۵,۳۶۶,۰۰۰

پراید EX 131

۱۸,۳۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۴۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX

۱۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۵,۸۵۷,۰۰۰

پراید ۱۱۱ LE

۱۸,۵۰۰,۰۰۰

پراید SE 131

۱۸,۷۰۰,۰۰۰

۱۷,۴۹۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SE

۱۸,۸۰۰,۰۰۰

پراید LE 131 گازسوز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۸۴۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ EX

۱۹,۱۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۴۳,۰۰۰

پراید EX 131 گازسوز

۱۹,۱۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۶۶,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۹,۳۰۰,۰۰۰

۱۶,۴۹۳,۰۰۰

پراید TL 131 گازسوز

۱۹,۴۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

پراید SE 131 گازسوز

۲۰,۱۰۰,۰۰۰

۱۸,۹۹۲,۰۰۰

تیبا EX

۲۱,۴۰۰,۰۰۰

تیبا LX یورو ۴

۲۱,۹۰۰,۰۰۰

تیبا SX یورو ۴

۲۳,۲۰۰,۰۰۰

۲۰,۹۶۰,۰۰۰

تیبا دوگانه سوز

۲۴,۵۰۰,۰۰۰

وانت Z24

۲۵,۲۰۰,۰۰۰

۲۲,۸۸۰,۰۰۰

وانت Z24 گازسوز

۲۷,۳۰۰,۰۰۰

۲۴,۷۰۰,۰۰۰

وانت Z24 دیزل

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۲۲۵,۰۰۰

وانت شوکا

۲۸,۱۰۰,۰۰۰

۲۵,۸۷۰,۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۴۲۰,۰۰۰

سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

رنو تندر E1 یورو ۴

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۷,۹۰۰,۰۰۰

۳۵,۳۱۰,۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

۳۹,۱۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۱۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۷,۸۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۱۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۷۶,۵۰۰,۰۰۰

پیکاپ تک کابین

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

پیکاپ دو کابین

۸۲,۵۰۰,۰۰۰

۷۵,۸۲۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱

۸۳,۶۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۱۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲

۸۷,۸۰۰,۰۰۰

ماکسیما . مولتی مدیا

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰

نیسان تینا MID

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰

نیسان قشقایی HIGH

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

نیسان تینا HIGH

۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۶۷۰,۰۰۰

کولیوس تیپ ۵

۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰

کولیوس تیپ ۶

۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰

کرمان خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸

۴۴,۲۰۰,۰۰۰

۴۱,۱۰۰,۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۳,۹۹۰,۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۶۰,۰۰۰

جک J5

۴۶,۷۰۰,۰۰۰

۴۵,۴۰۰,۰۰۰

جک J5 اتوماتیک

۶۲,۵۰۰,۰۰۰

۵۵,۹۰۰,۰۰۰

لیفان X60

۶۱,۳۰۰,۰۰۰

۵۸,۹۰۰,۰۰۰

لوبو

ناموجود

گروه بهمن

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰,۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۶۶۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۶,۶۶۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۴,۲۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۶,۳۰۰,۰۰۰

۵۶,۷۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل

۶۱,۵۰۰,۰۰۰

بسترون . آسا B50

۶۶,۴۰۰,۰۰۰

۶۶,۵۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

۶۷,۵۰۰,۰۰۰

۶۹,۷۰۰,۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۳,۵۰۰,۰۰۰

۶۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر ۸۹

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱.۶

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

MVM 110 سه سیلندر

۱۸,۳۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

MVM 110 چهار سیلندر

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 هاچ بک

۳۷,۲۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 صندوقدار

۳۷,۷۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM 530

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تیگو _ X33

۶۲,۳۰۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

راین

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

ولیکس C30 دنده ای . با سانروف

۴۳,۹۰۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

ولیکس C30 اتوماتیک

۵۳,۶۰۰,۰۰۰

زاگرس خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

مرتب خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

گک گونو – GX5

ناموجود

۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

کاکی ۵

ناموجود

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۵۱,۵۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

گک گونو – G5

۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۴,۰۰۰,۰۰۰

دیار خودرو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

هاوال H6

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سنوا

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

وینگل ۳ دو کابین

۵۴,۵۰۰,۰۰۰

سابرینا E150 صندوق دار

۵۷,۲۰۰,۰۰۰

۵۷,۹۰۰,۰۰۰

سابرینا E150 هاچ بک

۵۹,۲۰۰,۰۰۰

۵۸,۴۰۰,۰۰۰

وینگل ۵ دو کابین

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۳۰۰,۰۰۰

هیوندای

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

هیوندای I40

ناموجود

۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰

هیوندای I40 تیپ SW

ناموجود

۱۶۳,۶۷۰,۰۰۰

هیوندای I20

۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۹,۱۷۳,۰۰۰

اکسنت ۲۰۱۴ . ۶ ایربگ

۸۶,۴۰۰,۰۰۰

۸۴,۴۷۲,۰۰۰

توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

هیوندای I30

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

النترا ۲۰۱۴ فول

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۶۳۳,۰۰۰

ولستر . ۲ ایربگ

۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

ولستر . ۶ ایربگ

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۳,۴۸۰,۰۰۰

سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

ون هفت نفره H1

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا.۲۰۱۴.فول ترین آپشن

۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۷,۲۸۰,۰۰۰

توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰

جنسیس کوپه ۲۰۱۱

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سانتافه جدید . ۲ ایربگ . دو دیفرانسیل

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سانتافه ۲۰۱۲ فول

۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ

۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سانتافه جدید . فول . دو دیفرانسیل

۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۴,۷۸۰,۰۰۰

وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ

۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

آزرا ( گرنجور ) فول با رادار

۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۵,۵۲۳,۰۰۰

جنسیس کوپه . اتاق جدید

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰

وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ

۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰

جنسیس ۲۰۱۳

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰

جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۴

۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰

سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس )

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس )

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰

تویوتا

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

یاریس هاچ بک

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۹۳۰,۰۰۰

یاریس صندوقدار – تیپ ۲

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۷,۵۲۰,۰۰۰

یاریس صندوقدار – تیپ ۳

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۹۹,۶۴۰,۰۰۰

کرولا XLI . ساده

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

کرولا GLI فول

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

کرولا XLI فول کامل با بال عقب

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۳,۴۲۰,۰۰۰

کمری GL

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰

GT 86 . بدون بال و کیت بدنه

۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

کمری GLX . دو ایربگ

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۵۷۴,۰۰۰

هایلوکس دیزل

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰

راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل

۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۶,۷۴۰,۰۰۰

کمری SE

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

کمری GLX SPL

۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۹,۴۶۰,۰۰۰

GT 86 . فول

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰

آریون ۲۰۱۱

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰

راو ۴ . تیپ ۳ . فول کامل

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰

آریون . اتاق جدید گراند

۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰

آریون . اتاق جدید SE

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

پرادو TX چهار در آفرود . فول

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ

۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پرادو VX چهار در آفرود . فول

۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰

فورچونر . VX . اتاق جدید

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

اف جی کروز – Xtreem

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۴

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰

پرادو VX چهار در آنرود . فول

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

لندکروز ۸ سیلندر VXR

۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

کیا

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

سول ۲۰۱۴

ناموجود

۱۱۶,۱۷۴,۰۰۰

پیکانتو

۶۰,۶۰۰,۰۰۰

۵۹,۰۹۳,۰۰۰

سراتو ۱.۶ فول

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۶,۴۷۴,۰۰۰

سراتو کوپه ۱.۶

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۱,۲۷۴,۰۰۰

سراتو ۲.۰ فول

۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۲,۴۵۱,۰۰۰

سراتو کوپه ۲.۰

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۰,۷۸۲,۰۰۰

سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۱,۹۷۳,۰۰۰

اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

کارنز

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۰,۸۲۶,۰۰۰

سراتو کوپه ۲.۰ فول ۲۰۱۴

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

اسپورتیج . فول ۲.۰

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۱,۴۲۴,۰۰۰

اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ

۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۸,۳۵۳,۰۰۰

اسپورتیج فول ۲.۴

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰

کادنزا . فول ۲۰۱۳

۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰

سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ

۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۴۹۹,۰۰۰

موهاوی ۸ سیلندر

۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۳۱۱,۰۰۰

کادنزا . فول ۲۰۱۴

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۴۶۷,۰۰۰

ب‌ام‌و

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

X1 موتور ۱.۸

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۳۲۰ نیمه فول

۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X1 موتور ۲.۰

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۳۲۰ فول

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X3 موتور ۲.۰

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X1 موتور ۲.۸

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۰ فول

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۵۲۳ فول

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z4 20I

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X3 موتور ۲.۸

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۳۲۸ فول

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z4 23I

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۵۲۸ فول

۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z4 28I

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۳۳۵ کروک

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z4 30I

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

Z4 35I

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X3 موتور ۳.۵

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X6 موتور ۳.۵

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X5 موتور ۳.۵

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X6 موتور ۵.۰

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۶۵۰ کوپه

۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰ کروک

۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

۶۵۰ گرند

۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

X5 موتور ۳.۵ – اتاق جدید ۲۰۱۴

۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

M6 فول ۲۰۱۴

۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

مرسدس‌بنز

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

B180 فول

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

C180 فول

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

C200 فول

۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

E200 فول

۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

C300 فول

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

E200 . اتاق جدید . ۲۰۱۴

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

C350 فول

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

SLK 350 فول

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

E300 فول

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

GLK 350 فول

۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

E350 کوپه

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

E350 فول

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

SL 350 فول

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

CLS 350 فول

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

E350 کروک

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

S350 فول

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

CL 500 فول

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

CLS 500 فول

۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

CLS 550 فول

۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰

S500 فول با میز بار

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ML 350 فول

۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

SL 500 فول

۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

S550 فول با میز بار

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

CL 600 فول

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

S500 جدید . ۵ نفره

۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

S500 جدید . ۴ نفره

۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پورشه

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

کایمن S

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

باکستر S

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

پانامرا ۶ سیلندر

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

کایان ۶ سیلندر

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

کایان ۸ سیلندر

۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر توربو

۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

کایان ۸ سیلندر توربو

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۱۱ کررا

۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

لکسوس

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

CT200 H هیبریدی

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۰,۲۷۰,۰۰۰

ES 250 فول

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۹,۱۰۰,۰۰۰

IS 300 فول کامل

۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

IS 300 کروک با رادار

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

RX 350 فول کامل

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ES 350 فول

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

RX 350 اتاق جدید . پاناروما

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

LS 460 – لانگ

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

LX 570 آفرود

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

LS 460 – اتومن

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ام‌جی

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

ام جی ۳۵۰

۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

ام جی ۵۵۰

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۴,۰۰۰,۰۰۰

ام جی ۶

۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰

ام جی ۶ . فول مگنت ۲۰۱۴

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

ام جی ۶ . فول جی تی ۲۰۱۴

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

سانگ‌یانگ

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

اکتیون جدید . کامفورت

۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰

اکتیون

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

اکتیون جدید . فول کامل

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰

ون رودیوس

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

رامک خودرو

کایرون

۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رکستون

۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

رکستون جدید

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰

رنو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

اسکالا E2

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۹,۹۰۰,۰۰۰

داستر اتوماتیک

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۸۴,۹۰۰,۰۰۰

مگان هاچ بک E2

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰

فلوئنس E2

۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰

نگین خودرو

اسکالا E4

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۹,۹۰۰,۰۰۰

فلوئنس E4

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

نگین خودرو

مگان هاچ بک E4

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

فلوئنس اتاق جدید

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

سفران SE

۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

کولیوس ۲۰۱۲

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

نگین خودرو

سفران LE

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

کولیوس ۲۰۱۴

۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

لتیتود فول آپشن

۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰

نگین خودرو

مگان کروک ۲۰۱۳

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وارداتی

جیلی

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

امگراند ۷ صندوقدار . اتوماتیک

ناموجود

۷۰,۶۱۳,۰۰۰

امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک

ناموجود

۷۱,۶۷۳,۰۰۰

امگراند ۷ صندوقدار

۶۰,۱۰۰,۰۰۰

۶۳,۲۳۸,۰۰۰

امگراند RV-7 هاچ بک

۶۱,۶۰۰,۰۰۰

۶۳,۷۶۲,۰۰۰

امگراند X7

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۵۶,۰۰۰

آلفا رمئو

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

میتو . نیمه فول

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

آلفا موتور

میتو . فول

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰

جولیتا . نیمه فول

۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰

آلفا موتور

جولیتا . فول

۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

مازراتی

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت نمایندگی ( تومان )

کواتروپورته

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

آرتاتک موتور

گرن توریسمو

۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰

آرتاتک موتور

گرن کابریو

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

آرتاتک موتور

گرن توریسمو S

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

آرتاتک موتور

گرن کابریو S

۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

آرتاتک موتور

گرن توریسمو S – اتاق جدید ۲۰۱۴

۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

آرتاتک موتور

کواتروپورته S

۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

آرتاتک موتور

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ