بررسی قیمت بیت کوین از ابتدا تاکنون +نمودار و جدول قیمت

0

«رمز ارزها» جزو جدیدترین محصولات فناوریهای نوین در عرصه تجارت است. این ارزها با بهره‌گیری از یک سامانه غیرمتمرکز و غیرکنترلی، از جهت نرم‌افزاری مدعی عدم کنترل هرگونه واسط هستند؛ از سوی دیگر اما مکانیزمهای تشدید پذیر سفته بازی و بورس‌بازی ــ قمار ــ در فرآیندهای خرید و فروش این ارزها به‌صورت فزاینده‌ای در حال رشد است. این موضوع را در تحلیل قیمت این ارزها می‌توان به‌روشنی مشاهده کرد.

هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین

قیمت بیت‌کوین در کل دوره زمانی

سایت Bitcoin.com با انتشار نمودارهایی دسترسی به تاریخچه قیمت بیت‌کوین را ممکن کرده که می‌تواند برای تجزیه و تحلیل این ارز دیجیتالی مفید باشد.

بر همین اساس بیت‌کوین در روزهای ابتدایی سال ۲۰۰۹ میلادی برای اولین بار قیمت خورده که عدد منهای ۸ دلار برای آن ثبت شده است. این ارز طی بیش از ۴ سال بعد از آن یعنی تا ماه چهارم سال ۲۰۱۳ دچار فترت است، و تنها در مقاطع کوتاهی به ۳۶.۶۲ دلار ارزش‌گذاری شده است. این عدد در ماه چهارم ۲۰۱۳، ۱۰۰ دلار است که در روندی افزایشی در انتهای سال به بیش از ۱۱۱۰ دلار می‌رسد. این تجربه هرگز تا ۲۰۱۷ تکرار نشد و از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ این قیمت روی خط ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار ماند، به این ترتیب این ارز از ۲۰۰۹ تا ابتدای ۲۰۱۷، کمتر از ۳۰۰ دلار رشد داشت. اما شرایط در ادامه به‌گونه دیگری رقم خورد.

سال ۲۰۱۷ سال خاصی برای این رمز ارز است. روزهای اول این سال قیمت بیت‌کوین حدود ۹۵۰ دلار است. در روندی افزایشی این رقم در ابتدای ماه سوم میلادی به ۱۲۰۰، انتهای ماه پنجم به ۲۴۰۰ و اوایل سپتامبر در شیب تندی به کانال ۵۰۰۰ صعود می‌کند.

یک‌ماهه اواسط نوامبر تا اواسط دسامبر ۲۰۱۷ اوج تشدید نوسانات این ارز است، به‌گونه‌ای که از ۶۰۰۰ در اواسط نوامبر به ۱۹۱۸۶ دلار در یک ماه بعد از آن می‌رسد و رکورد می‌زند. پس از آن تا انتهای سال نیز با نوساناتی روند کاهشی به‌خود می‌گیرد و اواخر دسامبر به ۱۲۶۰۰ می‌رسد؛ هم‌اکنون باز هم نرخ برابری این ارز دیجیتالی کاهش یافته و به ۱۰۷۹۷.۴۵ رسیده است.

هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین

قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

این گزارشها نشان می‌دهد که سفته‌بازی شدید، به‌جای مؤلفه‌های اقتصادی، روال غالب در تعیین نرخ این ارز بوده است.

Bitcoin value history (comparison to US$)
Date USD : 1 BTC
Jan 2009 – Mar 2010 basically nothing
Mar 2010 $۰.۰۰۳
May 2010 less than $0.01
July 2010 $۰.۰۸هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
October 2010 $۰.۱۲۵هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
Feb 2011 – April 2011 $۱.۰۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۸ July 2011 $۳۱.۰۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
Dec 2011 $۲.۰۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
Dec 2012 $۱۳.۰۰
۱۱ April 2013 $۲۶۶هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
May 2013 $۱۳۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
June 2013 $۱۰۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
Nov 2013 $۳۵۰–$۱,۲۴۲هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
Dec 2013 $۶۰۰–$۱,۰۰۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
Jan 2014 $۷۵۰–$۱,۰۰۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
Feb 2014 $۵۵۰–$۷۵۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
Mar 2014 $۴۵۰–$۷۰۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
Apr 2014 $۳۴۰–$۵۳۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
May 2014 $۴۴۰–$۶۳۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
Mar 2015 $۲۰۰–$۳۰۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
Early Nov 2015 $۳۹۵–$۵۰۴هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
May–June 2016 $۴۵۰–$۷۵۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
July–September 2016 $۶۰۰–$۶۳۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
October–November 2016 $۶۰۰–$۷۸۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
January 2017 $۸۰۰–$۱,۱۵۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۵-۱۲ January 2017 $۷۵۰–$۹۲۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۲-۳ March 2017 $۱,۲۹۰+ هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
April 2017 $۱,۲۱۰–$۱,۲۵۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
May 2017 $۲,۰۰۰ هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
May–June 2017 $۲,۰۰۰–$۳,۲۰۰+هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
August 2017 $۴,۴۰۰ هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
September 2017 $۵,۰۰۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۱۲ September 2017 $۲,۹۰۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۱۳ October 2017 $۵,۶۰۰هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۲۱ October 2017 $۶,۱۸۰ هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۶ November 2017 $۷,۳۰۰ هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۱۷-۲۰ November 2017 $۷,۶۰۰-۸,۱۰۰ هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۱۵ December 2017 $۱۷,۹۰۰ هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۱۷ December 2017 $۱۹,۷۸۳.۰۶ هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۲۲ December 2017 $۱۳,۸۰۰ هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۵ February 2018 $۶,۲۰۰ هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۳۱ October 2018 $۶,۳۰۰
۱۴ November 2018 22:00 UTC $۵,۵۸۰-۵,۵۹۰ هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین
۲۴ November 2018 16:30 UTC $۳,۷۷۸ هر بیت کوین چند دلار است نمودار قیمت بیت کوین مشاور مالی و سرمایه گذاری ماشین حساب بیت کوین دنیای اقتصاد خرید و فروش بیت کوین چگونه بیت کوین بخریم بیت کوین در ایران بیت کوین چگونه کار میکند بیت کوین بهترین سایت سرمایه گذاری بیت کوین بهترین ارز برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال چیست آموزش بیت کوین

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ