جزییات افزایش سرمایه شرکت نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)

0

به گزارش شرکت نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا) با انتشار یک اطلاعیه در سامانه کدال از پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۶۶ درصدی خبر داد.

صدور مجوز افزایش سرمایه

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت نوسازی و ساختمان تهران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

سرمایه فعلی: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال

تعداد سهام قابل انتشار: ۱,۸۸۳,۴۷۸,۰۰۰سهم

ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰  ریال

مبلغ افزایش سرمایه:  ۱,۸۸۳,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰  ریال

منبع تأمین افزایش سرمایه:  ۱,۸۸۳,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

موضوع افزایش سرمایه: خروج از شمولیت مادۀ ۱۴۱ لایحۀ اصلاحی بخشی از قانون تجارت با استفاده از مجوز بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور

 

خاطر نشان می‌سازد انجام افزایش سرمایه ، حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

همچنین مطابق مادۀ ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

***

گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و برون رفت از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت به استناد بند ز تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و برون رفت از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت به استناد بند ز تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

***

قیمت سهام در ۱۳ بهمن ۹۷ : ۲,۷۷۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ