صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی رکورد زد

0

بر اساس آماری که مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران از تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی  ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ را منتشر کرده ، صادرات این بخش افزایش چشم گیری داشته به طوری که ۱۴.۳ ارزش  درصد صادرات غیر نفتی کشور را شامل شده است.

اتاق بازرگانی البته آمار تفکیک شده ای از صادرات محصولات کشاورزی با تولیدات صنایع غذایی منتشر نکرده است اما اقلام عمده صادراتی این بخش شامل، انواع میوه‌های درختی به ارزش یک میلیارد و ۵۱ میلیون دلار با سهم ۲۲ درصد، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی به ارزش ۷۹۷ میلیون دلار با سهم ۱۶.۷ درصد، شیر و فرآورده‌های آن به ارزش ۴۷۱ میلیون دلار با سهم ۹.۹ درصد، زعفران ۲۶۵ میلیون دلار با سهم ۵.۶ درصد و ماهی و میگو به ارزش ۲۴۲ میلیون دلار با سهم ۵.۱ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است.

این درحالی است که در صادرات محصولات خام و  کالاهای اساسی که برای تولید آنها از یارانه دولتی استفاده میشود، باید دقت بیشتری صورت گیرد تا از خروج کالاهایی که ارزش افزوده پایینی دارند و کالاهای مصرفی مردم هستند، جلوگیری شود.

مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در این مدت ۵ میلیون و ۶۴ هزار تن و به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵.۳ درصد افزایش دارد و در مقایسه با آمار موجود سالهای گذشته کشور، رکوردی بی سابقه را از خود به جای گذاشته است.

محصولات کشاورزی ایران به چه کشورهایی صادر شدند

عمده‌ترین مقاصد صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (از نظر ارزش) به کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ویتنام، ترکمنستان و آلمان صورت گرفته که سهم آنها به ترتیب ۳۹.۵، ۱۲.۶، ۷.۵، ۶.۸، ۳.۲، ۲.۸، ۲.۴، ۲.۳، ۲.۳ و ۲.۱ درصد بوده است و درمجموع حدود ۸۲ درصد کل ارزش صادرات بخش کشاورزی کشورمان را به خود اختصاص داده‌اند (جدول ۱).

متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی بخش کشاورزی ۹۴۱ دلار بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور (۳۸۴ دلار) ۱۴۵ درصد بیشتر است. همچنین متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی در ۹ ماهه سال ۹۷، بالغ‌بر ۴۹ هزار و ۸۵۴ ریال و متوسط کل صادرات غیرنفتی کشور ۴۸ هزار و ۴۹۵ ریال بوده است.

جدول ۱- سهم کشورهای عمده از صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷

واردات ذرت دامی واردات برنج کالاهای صادراتی ایران قیمت محصولات کشاورزی قیمت کالاهای صادراتی عمده‌ترین اقلام وارداتی عمده‌ترین اقلام صادراتی صادرات ایران سود صادرات زعفران چه کالاهایی وارد ایران میشود تجارت نیوز تجارت خارجی ایران پرسودترین محصول کشاورزی پردرآمدترین محصول کشاورزی بهترین کالا برای صادرات اخبار واردات کالا اخبار صنایع غذایی اخبار صادرات اخبار جدید کشاورزی آمار واردات و صادرات آمار صادرات محصولات کشاورزی آمار صادرات

۲۳ درصد محصولات وارد شده به کشور کشاورزی است

مقدار واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماهه امسال، ۱۴ میلیون و ۴۳۷ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار بوده که به ترتیب از نظر وزن ۶۰ درصد و از نظر ارزش ۲۳.۳ درصد کل واردات کشور را شامل می‌شود. ارزش واردات در این مدت ۴.۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و درمجموع نیز ۱۰.۸ درصد کمتر از میانگین سال‌های برنامه پنجم توسعه بوده است.

اقلام عمده وارداتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماهه سال ۹۷، شامل ذرت به ارزش یک میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار با سهم ۱۹.۷ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار با سهم ۱۳.۶ درصد، دانه سویا به ارزش ۹۴۴ میلیون دلار با سهم ۱۴.۲ درصد، روغن نباتی به ارزش ۷۲۴ میلیون دلار با سهم ۹.۵ درصد، گوشت قرمز به ارزش ۵۸۷ میلیون دلار با سهم ۷.۷ درصد، کنجاله دانه‌های روغنی به ارزش ۳۸۳ میلیون دلار با سهم ۵ درصد، جو به ارزش ۴۲۱ میلیون دلار با سهم ۵.۹ درصد و انواع میوه به ارزش ۳۰۶ میلیون دلار با سهم ۴ درصد از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده که درمجموع حدود ۸۰ درصد ارزش واردات بخش کشاورزی را شامل می‌شوند.

متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی بخش کشاورزی در ۹ ماهه سال جاری، ۵۲۶ دلار است که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی کل کشور (۱۳۶۷ دلار) حدود ۶۲ درصد کاهش دارد. همچنین متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی وارداتی ۴۱ هزار و ۸۰۴ ریال و متوسط واردات کشور ۴۱ هزار و ۵۵۲ ریال بوده است.

کشورهای عمده طرف معامله از نظر ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از آنها به ترتیب شامل سوئیس ۱۲۰۴، هند ۱۰۲۵، امارات متحده عربی ۷۳۶، سنگاپور ۶۰۲، انگلستان ۵۳۰، هلند ۵۲۸، ترکیه ۳۶۸، فدراسیون روسیه ۳۵۹، برزیل ۳۰۷، پاکستان ۱۹۴ و آلمان ۱۹۳ میلیون دلار بوده که سهم هر یک از کشورهای فوق‌الذکر از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به ترتیب ۱۵.۸، ۱۳.۵، ۹.۷، ۷.۹، ۷، ۶.۸، ۴.۸، ۴.۷، ۴، ۲.۶ و ۲.۵ درصد برآورد شده است و درمجموع ۷۹.۳ درصد کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داده‌اند (جدول ۲).

جدول ۲- سهم کشورهای عمده از واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷

واردات ذرت دامی واردات برنج کالاهای صادراتی ایران قیمت محصولات کشاورزی قیمت کالاهای صادراتی عمده‌ترین اقلام وارداتی عمده‌ترین اقلام صادراتی صادرات ایران سود صادرات زعفران چه کالاهایی وارد ایران میشود تجارت نیوز تجارت خارجی ایران پرسودترین محصول کشاورزی پردرآمدترین محصول کشاورزی بهترین کالا برای صادرات اخبار واردات کالا اخبار صنایع غذایی اخبار صادرات اخبار جدید کشاورزی آمار واردات و صادرات آمار صادرات محصولات کشاورزی آمار صادرات

تراز تجاری:

تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماه سال ۱۳۹۷، بالغ‌بر منفی ۲ میلیارد و ۸۲۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۷ درصد بهبود یافته است (ارزش صادرات ۳.۸ درصد و ارزش واردات ۴.۹ درصد کاهش داشته است).

جدول ۳- تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با مدت مشابه سال‌های ۹۰ الی ۹۶

واردات ذرت دامی واردات برنج کالاهای صادراتی ایران قیمت محصولات کشاورزی قیمت کالاهای صادراتی عمده‌ترین اقلام وارداتی عمده‌ترین اقلام صادراتی صادرات ایران سود صادرات زعفران چه کالاهایی وارد ایران میشود تجارت نیوز تجارت خارجی ایران پرسودترین محصول کشاورزی پردرآمدترین محصول کشاورزی بهترین کالا برای صادرات اخبار واردات کالا اخبار صنایع غذایی اخبار صادرات اخبار جدید کشاورزی آمار واردات و صادرات آمار صادرات محصولات کشاورزی آمار صادرات

۱۲۸ میلیون دلار سم کشاورزی به کشور وارد شد

در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، جمعاً ۸۵۲۴ تن آفت‌کش به‌صورت آماده مصرف و ۷۷۳۷ تن به‌صورت تکنیکال وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، آفت‌کش‌های آماده مصرف ۲۵.۸ درصد کاهش و تکنیکال‌ها ۱۴.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

درمجموع با تبدیل آفت‌کش‌های تکنیکال به آماده مصرف (با اعمال ضریب تبدیل ۲.۵) می‌توان نتیجه گرفت که در ۹ ماهه سال ۹۷ مقدار واردات آفت‌کش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸.۵ درصد کاهش دارد و در این رابطه سهم کاهش قارچ‌کش‌ها ۳۷ درصد و حشره‌کش‌ها ۱۳.۷ درصد و علف‌کش‌ها ۱۶.۷ درصد بوده است.

جمع کل ارزش آفت‌کش‌های وارداتی در ۹ ماهه نخست سال ۹۷ بالغ‌بر ۱۲۸ میلیون دلار بوده که حدود ۹.۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.

در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ مقدار ۱۷۵۸ تن آفت‌کش آماده مصرف و ۶۴۶ تن آفت‌کش تکنیکال جمعاً با ارزش ۵۶۳۲ هزار دلار صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۲.۹، ۵۰.۶ و ۱۵ درصد افزایش دارد.

واردات کودهای کشاورزی ۳۱ درصد کاهش یافت

کل واردات کودها در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، بالغ‌بر ۲۶۹ هزار تن با ارزش ۱۴۴ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۱.۴ درصد و از نظر ارزش ۲۴.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بین انواع کودهای وارداتی به ترتیب کودهای میکرو ۶۳ درصد، کودهای ازته حدود ۲۸ درصد، فسفره ۵۰ درصد و پتاسه ۳۱ درصد و NPK 5.6 درصد از نظر مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند.

در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ مقدار ۲۹۸۸ هزار تن کود باارزش ۷۲۷ میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۴.۸ و ۴۲.۸ درصد افزایش دارد. ضمناً حدود ۹۹ درصد مقدار کودهای صادراتی کود اوره بوده است.

 واردات بذور کشاورزی ۶۰ درصد کاهش یافت

درمجموع کل واردات بذر و سایر اندام‌های تکثیر شونده گیاهی در نه ماه نخست سال ۱۳۹۷، بالغ‌بر ۵۷۴۶ تن با ارزش ۸۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی حدود ۶۰ درصد و از نظر ارزش ۲۶.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

از بین بذور مهم مقدار واردات بذر سبزیجات با کاهش ۷۱ درصدی و بذر ذرت با کاهش ۳۷ درصدی روبرو بوده است. لیکن بذر چغندرقند و بذر سیب‌زمینی به ترتیب ۱۲.۸ درصد و ۳۵.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته‌اند.

در این دوره زمانی جمعاً مقدار ۵۵۷۳ تن بذر و سایر اندام‌های تکثیر شونده گیاهی با ارزش ۱۹۱۴۱ هزار دلار صادر گردیده که بخش اعظم آن مربوط به سایر اندام‌های تکثیر شونده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر مقدار ۵.۷ درصد و از نظر ارزش ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ