محصولات شیمیایی پرسودترین سهام بازار هستند

0

پیش بینی سود صنایع بورسی با ۱۷ هزار میلیارد ریال افزایش به رقم ۵۲۰ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال رسید

 محصولات شیمیایی با ۳۰ شرکت و پیش بینی سود ۱۲۵ هزار و ۷۴۴ میلیارد ریال همچنان در صدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی قرار دارد.

بر اساس جدیدترین گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، محصولات شیمیایی با ۳۰ شرکت و پیش بینی سود ۱۲۵ هزار و ۷۴۴ میلیارد ریال همچنان در صدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی قرار دارد.

بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با ۷۰ هزار و ۹۲۸ میلیارد ریال، فلزات اساسی با ۶۳ هزار و ۷۴۶ هزار میلیارد ریال، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با ۶۲ هزار و ۲۸۹ میلیارد ریال،شرکت های چند رشته ای صنعتی با ۵۱ هزار و ۵۶۲میلیارد ریال و مخابرات با ۵۰ هزار و ۶۰۷ میلیارد ریال سود پیش بینی کرده و در رتبه های دوم تا ششم قرار گیرند.

استخراج کانه های فلزی با ۳۰ هزار و ۹۲۱ میلیارد ریال، سیمان، آهک و گچ با ۱۵ هزار و ۲۴۷ میلیارد ریال، مواد و محصولات دارویی با ۱۴ هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال و رایانه و فعالیت های وابسته به آن با ۵ هزار و ۶۵۶ میلیارد ریال پیش بینی سود در رده های بعدی جای دارند.

گروه انتشار ، چاپ و تکثیر با ۲۹ میلیارد ریال پیش بینی سود، استخراج سایر معادن با ۲۵ میلیارد ریال پیش بینی سود، محصولات چوبی با ۱۰ میلیارد ریال پیش بینی سود و گروه خودرو و ساخت قطعات با ۲ هزار و ۲۳ میلیارد ریال (زیان) در انتهای جدول ایستاده اند.

همچنین متوسط پیش بینی سود صنایع بورسی در اواسط اسفندماه جاری ۷۶۲ ریال اعلام شد. گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن با ۵۷۵۸ ریال، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با ۲۸۴۴ ریال، محصولات شیمیایی با ۱۴۸۳ ریال و مواد و محصولات دارویی با ۱۴۸۱ ریال در صدر بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی قرار دارند.

به دلیل الزام آور نبودن ارائه پیش بینی سود صنعت سرمایه گذاری، پیش بینی سود ۱۶ شرکت حاضر در این گروه در گزارش فوق لحاظ نشده است.

مهر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ