جزییات عیدی و حق اولاد سال ۹۳ مشخص شد + جدول مقایسه

0

با مشخص شدن حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومانی سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار، میزان عیدی سال آینده کارگران نیز معلوم شد. در بخش حداقل عیدی سال آینده، میزان دریافتی سال ۹۳ کارگران به نسبت سال جاری به میزان ۲۴۲ هزار و ۷۵۰ تومان بیشتر خواهد بود.

همچنین در بخش حداکثر و به عبارتی ۳ برابر حداقل دستمزد تعیین شده نیز، کارگران و مشمولان قانون کار ۳۶۴ هزار و ۶۲۵ تومان به نسبت حداکثر عیدی سال جاری دریافت می کنند. این ارقام به نسبت رشد درصدی حداقل دستمزد، افزایش خواهد یافت.

حداقل و حداکثر عیدی ۹۳

بنابراین کارگرانی که در سال جاری برابر با ۲ پایه حقوق ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی مصوب شورای عالی کار ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان عیدی پایان سال دریافت کرده اند در سال آینده به میزان ۱ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان عیدی خواهند گرفت.

همچنین گروه هایی که به میزان ۳ برابر حداقل دستمزد ۴۷۸ هزار و ۱۲۵ تومانی سال جاری، یعنی ۱ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۰۰ تومان عیدی دریافت کرده اند در سال آینده این رقم به ۱ میلیون و ۸۲۶ هزار و تومان افزایش می یابد.

وضعیت عیدی سایر سطوح مزدی

درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق های به مراتب بالاتر از مصوبات شورای عالی کار هستند نیز می توانند به همان نسبت عیدی دریافت کنند به شرطی که میزان دریافت عیدی آنان از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۹۳ یعنی ۱ میلیون و هزار و تومان بیشتر نشود.

جدول ۱۴ ساله عیدی کارگران و مشمولان قانون کار

حداکثر عیدی(ریال) حداقل عیدی(ریال) حداقل مزد (ریال) سال
۱۷۰۳۷۰۰ ۱۱۳۵۸۰۰ ۵۶۷ هزار و ۹۰۰ ۱۳۸۰
۲۰۹۵۳۸۰ ۱۳۹۶۹۲۰ ۶۹۸ هزار و ۴۶۰ ۱۳۸۱
۲۵۶۰۱۴۰ ۱۷۰۶۷۶۰ ۸۵۳ هزار و ۳۸۰ ۱۳۸۲
۳۱۹۸۰۰۰ ۲۱۳۲۰۰۰ ۱ میلیون و ۶۶ هزار ۱۳۸۳
۳۶۷۷۷۶۰ ۲۴۵۱۸۴۰ ۱ میلیون و ۲۲۵ هزارو ۹۲۰ ۱۳۸۴
۴۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ۱۳۸۵
۵۴۹۰۰۰۰ ۳۶۶۰۰۰۰ ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار ۱۳۸۶
۶۵۸۸۰۰۰ ۴۳۹۲۰۰۰ ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار ۱۳۸۷
۷۹۰۵۶۰۰ ۵۲۷۰۴۰۰ ۲ میلیون و ۶۳۵ هزارو۲۰۰ ۱۳۸۸
۹۰۹۰۰۰۰ ۶۰۶۰۰۰۰ ۳ میلیون و ۳۰ هزار ۱۳۸۹
۹۹۹۹۰۰۰ ۶۶۶۶۰۰۰ ۳ میلیون و ۳۳۰ هزارو۳۰۰ ۱۳۹۰
۱۱۶۹۱۰۰۰ ۷۷۹۴۰۰۰ ۳ میلیون و ۸۹۷ هزار ۱۳۹۱
۱۴۶۱۳۷۵۰ ۹۷۴۲۵۰۰ ۴ میلیون و ۸۷۱ هزارو۲۵۰ ۱۳۹۲
۱۸۲۶۰۰۰ ۱۲۱۷۰۰۰ ۶ میلیون ۸۹۰ هزارتومان ۱۳۹۳
و طبق قانون، حق اولاد تنها به ۲ فرزند خانوار تعلق می گیرد و در صورتی که کارگران دارای فرزندان بیشتری باشند، دیگر حقوق جدیدی به آنها پرداخت نمی شود. به صورت کلی، با افزایش حداقل دستمزد سالیانه، به حق اولاد افراد نیز افزوده می شود.

بر پایه این گزارش، نمی توان برای هر فرد با دریافتی متفاوت حق اولاد جداگانه ای در نظر گرفت. در قانون این حق بر مبنای حداقل دستمزد سالیانه مصوب شورای عالی کار محاسبه می شود و حقوق و مزایای دریافتی افراد در این بخش ملاک نیست.

نگاهی به روند افزایش حق اولاد در سال های گذشته نشان می دهد که حق اولاد ۵۶۷۹ تومانی سال ۸۰ برای هر اولاد به ۳۳۰۳۰ تومان در سال ۹۰ افزایش یافته است. همچنین میزان حق اولاد برای یک فرزند در سال ۹۱ به میزان ۳۸۹۷۰ تومان و در سال جاری نیز ۴۸۷۱۲ تومان بوده است.

جدول ۱۴ ساله تغییرات حق اولاد مشمولان قانون کار

(ارقام به تومان)

حق اولاد ۲ فرزند حق اولاد ۱ فرزند حداقل دستمزد روزانه سال
۱۱۳۵۸ ۵۶۷۹ ۱۸۹۳ ۸۰
۱۳۹۶۹ ۶۹۸۵ ۲۳۲۸ ۸۱
۱۷۰۶۷ ۸۵۳۴ ۲۸۴۴ ۸۲
۲۱۳۲۰ ۱۰۶۶۰ ۳۵۵۳ ۸۳
۲۴۵۱۸ ۱۲۲۵۹ ۴۰۸۶ ۸۴
۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۸۵
۳۶۶۰۰ ۱۸۳۰۰ ۶۱۰۰ ۸۶
۴۴۹۲۰ ۲۱۹۶۰ ۷۳۲۰ ۸۷
۵۲۷۰۴ ۲۶۳۵۲ ۸۷۸۴ ۸۸
۶۰۶۰۰ ۳۰۳۰۰ ۱۰۱۰۰ ۸۹
۶۶۰۶۰ ۳۳۰۳۰ ۱۱۰۱۰ ۹۰
۷۷۹۴۰ ۳۸۹۷۰ ۱۲۹۹۰ ۹۱
۹۷۴۲۲ ۴۸۷۱۲ ۱۶۲۳۷ ۹۲
۱۲۱۷۷۶ ۶۰۸۸۸ ۲۰۲۹۷ ۹۳
مهر
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ