“سایپا آذین” به سود دهی رسید

0

شرکت سایپا آذین که آخرین صورت مالی سال ۹۲ خود را با زیان به بازار اعلام کرده بود، نخستین پیش بینی حسابرسی شده شرکت را با سود ۹۸ ریالی به بازار منعکس کرده است.

شرکت سایپا آذین که آخرین صورت مالی سال ۹۲ خود را با زیان به بازار اعلام کرده بود، نخستین پیش بینی حسابرسی شده شرکت را با سود ۹۸ ریالی به بازار منعکس کرده است.
شرکت پیش بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال در اسفند۹۱ و تیر ۹۲، به صورت حسابرسی شده مبلغ ۶ ریال، در تاریخ ۳۰مهر۹۲ مبلغ (۱۷۵) ریال و در تاریخ ۲۹دی۹۲ مبلغ (۱۶۶) ریال زیان اعلام کرده است.
خاذین” پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۴ اسفند۹۲ مبلغ ۹۸ ریال اعلام کرده است.
مطابق با اطلاعات ارسالی، هیات مدیره در نظر دارد به ازای هر سهم ۹۸ ریال جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی سال ۹۳ پیشنهاد کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ