مقایسه میزان درآمد شرکت های لبنی حاضر در بورس

0

بررسی درآمد شرکت‌های لبنی در سال ۹۷ نشان می‌دهد همانند سال ۹۶، غپاک بیشترین درآمد را در این گروه به خود اختصاص داده است. شرکت لبنیات پاک در سال ۹۷ مبلغ ۷۲۴ میلیارد تومان درآمد ساخته است. درآمد این شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد ۱۷ درصدی (معادل ۱۰۸ میلیارد تومان) داشته است. اما شرکت لبنیات کالبر کمترین میزان درآمد را به خود اختصاص داده است. شرکت لبنیات کالبر در سال ۹۷ درآمد ۷۹ میلیارد تومانی داشته است. درآمد این شرکت نسبت به سال ۹۶ رشد ۲۳ درصدی (معادل ۱۵ میلیارد تومان) را تجربه کرده است.

بررسی درآمد متوسط ماهانه شرکت‌های لبنی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۷ نشان می‌دهد که متوسط درآمد ماهانه شرکت‌ها افزایشی بوده است. به طوری که متوسط درآمد ماهانه شرکت‌های لبنی با رشد ۳۴ درصدی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ از ۱۸ میلیارد تومان به ۲۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

افزایش درآمد شرکت‌های لبنی

در کنار افزایش میانگین درآمد ماهانه، مشاهده می‌شود درآمد شرکت‌ها در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایشی بوده است. بیشترین مقدار افزایش درآمد مربوط به شرکت لبنی شیر پاستوریزه پگاه‌ اصفهان‌ (غشصفا) بوده است. درآمد این شرکت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان بوده است. این میزان از افزایش درآمد، موجب شده است درآمد شرکت ۷۴درصد افزایش یابد.

کارخانه های لبنی ایران عملکرد شرکتها صنعت لبنیات در ایران سود سهام لبنیات پاک (غپاک) سود سهام شیر پگاه فارس (غفارس) سود سهام شرکت لبنیات کالبر (غالبر) سود سهام پگاه اصفهان (غشصفا) تحلیل شرکت لبنیات کالبر (غالبر) تحلیل شرکت لبنیات پاک (غپاک) تحلیل شرکت شیر پگاه فارس (غفارس) تحلیل شرکت پگاه اصفهان (غشصفا) بورس نیوز بهترین سهام برای خرید در بورس بزرگترین شرکت های صنایع غذایی ایران اخبار مهم بورس اخبار صنایع غذایی اخبار شرکت لبنیات کالبر اخبار شرکت لبنیات پاک آموزش خرید بهترین سهام آموزش انتخاب بهترین سهام

منبع : با اقتصاد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ