ازدواج سمانه و سعید ۲ کارتن خواب خیابان های تهران +تصاویر

0

سمانه و سعید با کمک جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها، بازگشت طلایی را با اراده‌ی خود و یاری خدا از کارتن‌خوابی و ترک اعتیاد به جریان زندگی داشته و در روزهای اول ماه مبارک رمضان، ماه بهار دلها، بهار زندگی خویش را با بستن پیمان ازدواج آغاز کردند تا با توکل بر خدا و عشقی ابدی، زندگی سالم خود را در کنار یکدیگر بسازند و نشانه‌ای باشند برای دیگر کارتن خواب‌ها که از یاد نبرند که برای بازگشت به زندگی هیچ وقت دیر نیست.

معتاد کارتن خواب کارتن خواب عکس عروسی عکس عروس و داماد عکس عروس طلوع بی نشان ها سفره عقد جدید و ساده سفره عقد زیباترین مراسم عقد زنان کارتن خواب دختر کارتن خواب خبر خوش اخبار خوب اخبار تهران

معتاد کارتن خواب کارتن خواب عکس عروسی عکس عروس و داماد عکس عروس طلوع بی نشان ها سفره عقد جدید و ساده سفره عقد زیباترین مراسم عقد زنان کارتن خواب دختر کارتن خواب خبر خوش اخبار خوب اخبار تهران

معتاد کارتن خواب کارتن خواب عکس عروسی عکس عروس و داماد عکس عروس طلوع بی نشان ها سفره عقد جدید و ساده سفره عقد زیباترین مراسم عقد زنان کارتن خواب دختر کارتن خواب خبر خوش اخبار خوب اخبار تهران

معتاد کارتن خواب کارتن خواب عکس عروسی عکس عروس و داماد عکس عروس طلوع بی نشان ها سفره عقد جدید و ساده سفره عقد زیباترین مراسم عقد زنان کارتن خواب دختر کارتن خواب خبر خوش اخبار خوب اخبار تهران

معتاد کارتن خواب کارتن خواب عکس عروسی عکس عروس و داماد عکس عروس طلوع بی نشان ها سفره عقد جدید و ساده سفره عقد زیباترین مراسم عقد زنان کارتن خواب دختر کارتن خواب خبر خوش اخبار خوب اخبار تهران

معتاد کارتن خواب کارتن خواب عکس عروسی عکس عروس و داماد عکس عروس طلوع بی نشان ها سفره عقد جدید و ساده سفره عقد زیباترین مراسم عقد زنان کارتن خواب دختر کارتن خواب خبر خوش اخبار خوب اخبار تهران

معتاد کارتن خواب کارتن خواب عکس عروسی عکس عروس و داماد عکس عروس طلوع بی نشان ها سفره عقد جدید و ساده سفره عقد زیباترین مراسم عقد زنان کارتن خواب دختر کارتن خواب خبر خوش اخبار خوب اخبار تهران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ