عکس های احسان دلاویز و محمد امامی در ویلایی در امارات

0

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی و تعدادی دیگر از متهمان بانک سرمایه، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی نوبت به دفاع احسان دلاویز رسید.

این متهم در دفاعیاتش گفت که من هیچ وامی نه برای خود و کسی دیگر نگرفتم و علاقه‌ای هم به این کار ندارم و این که در رسانه‌ها گیرنده تسهیلات شده‌ام فضای تلخی است حتی یک آگهی دولتی هم در هیچ کدام از کار‌ها نداشته‌ام. همچنین تصریح کرد که از سال ۹۲، از مجموعه رضوی و امامی به خواسته خود آن‌ها منفک شده است.

وام گیرندگان کلان کله گنده های ایران دادگاه مفسدان اقتصادی بیوگرافی سیدمحمد امامی بیوگرافی سید محمدهادی رضوی امیررضا فرزان راد کیست اسامی مفسدان اقتصادی اسامی بدهکاران کلان بانکی اختلاس بانک سرمایه احسان دلاویز کیست آموزش دریافت وام کلان آخرین وضعیت بانک سرمایه

پس از اخذ دفاعیات این متهم، نماینده دادستان با نشان دادن عکس‌هایی در صحن دادگاه خطاب به احسان دلاویز گفت: در کار قیر شرکت‌های گسترده و کارتن‌خواب‌ ضمانت نامه‌های کلان از شرکت هرمز پاسارگاد گرفتند که آقای دلاویز و امیررضا فرزان‌راد بوده است. در حال حاضر امیررضا فرزان‌راد متواری و از کشور فرار کرده است، اما حتی بعد از فرار هم کار را اداره می‌کرد و همه پول‌ها را از فروش قیر تهیه می‌کرد آقای دلاویز آیا شما که ادعا می‌کنید برای اقتصاد کشور می‌میرید این عکس را می‌شناسید کجاست؟ شما در این عکس در ویلایی در امارات با هم جلسه گذاشتید.

وام گیرندگان کلان کله گنده های ایران دادگاه مفسدان اقتصادی بیوگرافی سیدمحمد امامی بیوگرافی سید محمدهادی رضوی امیررضا فرزان راد کیست اسامی مفسدان اقتصادی اسامی بدهکاران کلان بانکی اختلاس بانک سرمایه احسان دلاویز کیست آموزش دریافت وام کلان آخرین وضعیت بانک سرمایه

وام گیرندگان کلان کله گنده های ایران دادگاه مفسدان اقتصادی بیوگرافی سیدمحمد امامی بیوگرافی سید محمدهادی رضوی امیررضا فرزان راد کیست اسامی مفسدان اقتصادی اسامی بدهکاران کلان بانکی اختلاس بانک سرمایه احسان دلاویز کیست آموزش دریافت وام کلان آخرین وضعیت بانک سرمایه

نماینده دادستان گفت: شما مگر نمی‌دانید قیر‌ها از کشور خارج شده است آن وقت شما با مفسدان اقتصادی جلسه می‌گذارید آیا این به جز خیانت به کشور نیست؟

وی ادامه داد: در بانک سرمایه آقای امامی و دلاویز همه کاره بودند حتی به اعطای تسهیلات به خود و سایرین دخالت می‌کردند.

نماینده دادستان گفت: آقای دلاویز در دفاعیات خود اشاره کرد که رشته‌اش کارشناسی ارشد ارتباطات است حال سئوال اینجا است اگر رشته شما این است چرا در بانک سرمایه بازاریابی می‌کردید؟ شما که در حوزه بانکی و نفتی تخصص نداشتید چرا مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرمایه و زیر مجموعه این بانک می‌شوید؟

نماینده دادستان گفت: آقای قندالی درباره پروسه نفتی در قیر پاسارگاد و شرکت نفت پاسارگاد می‌گوید برادر دلاویز در این شرکت‌ها بود. شرکت قیر هرمز هم زیرمجموعه این شرکت‌ها بوده است و در آن ضمانت‌نامه‌هایی از بانک رفاه اخذ می‌شود که در شرکت هرمز پاسارگاد تبدیل به قیر صادراتی و از کشور خارج می‌شود.

نماینده دادستان افزود: شما امامی را به بخشایش وصل کردید و باید در مورد منشا پول‌های امامی از وی سوال می‌پرسیدی، شاید شما در سال ۹۲ از امامی جدا شدید، اما در دبی به هم وصل شدید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ