تقسیم ۱۲۰۰ ریال سود نقدی”سهگمت”

0

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان هگمتان طی روز جاری رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اتاق بازرگانی با حضور بیش از ۸۴ درصد سهامداران تشکیل شد.

مجمع در این جلسه تقسیم ۱۲۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم را تصویب نمود. همچنین “سهگمت” روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه رسمی و سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس قانونی تعیین نمود.

اعضای هیأت رئیسه این شرکت عبارتند از:

مدیر عامل، مهندس مختار پور

دبیر مجمع، مهران افشار

رئیس مجمع، توکل

ناظرین، بهمنی راد و حصار خوانی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ