جزییات تعهد کتبی دولت تدبیر و امید از مردم + تصویر

0

ثبت نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی در سال ۹۳ به طور همزمان از ۲۰ فروردین ماه جاری در سراسر کشور و از طریق سایت رفاهی آغاز می‌شود. دولت برای مردم به منظور پرداخت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعهد کتبی پیش بینی کرده است که تصویر آن در پی منتشر می‌شود:

یارانه نقدی سایت ثبت نام یارانه نقدی ثبت نام یارانه نقدی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ