جزییات تعدیل منفی تکنو تار

0

شرکت تکنوتارسود سال۹۳ خودرا باتعدیل منفی ۷۳ درصدی نسبت به سال ۹۲ از ۵۵۵ ریال به ۱۵۰ ریال کاهش داده است . این درحالیست که سود عملیاتی هرسهم از۷۴ریال به ۱۰۵ریال افزایش یافته  است .

شرکت مهمترین دلایل تعدیل را به شرح زیر اعلام نموده است:
الف.در سال ۹۲ سود هرسهم ۵۵۵ ریال پیش بینی گردیده که از دلائل آن فروش سرمای گذاری شرکت پرشین می باشد در صورتی که سود عملیاتی هر سهم ۷۴ ریال می باشد .

ب. با توجه به ظرفیت موجود پیش بینی می گردد تولید۱۰۰درصد افزایش و به نست نیاز بازار فروش محصول صورت پذیرد .

ج.کاهش درسرمایه گذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس که عمدتا از طریق شرکت پرشین سوخت انجام شده به جهت فروش سرمایه گذاری ها در سال ۹۳ پیش بینی می گردد ۹۰ درصد کاهش یابد .

د . شرکت پرشین سوخت ایمن کلیه سهام بانک پاسارگاد و مخابرات ایران و دیگر سهام شرکتها را درسال ۹۲ فروخته است هیئت مدیره شرکت پرشین سوخت ایمن ۷۵درصد از سود قابل تخصیص را در سال ۹۲به مبلغ ۱۳۱ر۷۲ میلیون ریال تقسیم و پیش بینی می گردد از مبلغ ۰۴۳ر۲۴ میلیون ریال مانده سود سال ۹۲ به میزان ۱۵درصد و به ارزش ۶۰۶ر۳ میلیون ریال در سال ۹۳ تقسیم گردد .

ه.ساخت جایگاه ثابت به دلیل عدم پرداخت توسط کارفرما متوقف شد .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ