جزییات تعدیل مثبت در شرکت البرز دارو

0
شرکت البرز دارو با سرمایه ای بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ را منتشر کرده است.

دالبر” برای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۲۲۴۸ ریال سود خالص محقق کرده که در مقایسه با آخرین پیش بینی (مبلغ ۲۰۲۰ ریال) بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.

شایان ذکر است این شرکت دارویی برای هر سهم در سال مالی ۹۳ نیز مبلغ ۲۵۴۱ ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که علت افزایش در سودآوری را تغییر در ترکیب فروش اعلام نموده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ