نمونه سوالات تابلوهای راهنمایی و رانندگی

0

دانلود رایگان نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی رانندگی pdf ، دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی ، سوالات علائم رانندگی ۹۸ ، آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی ۹۹ ، آزمون آنلاین تابلوهای راهنمایی و رانندگی ۱۴۰۰ ،رنگ تابلوهای راهنمایی و رانندگی ،تابلوهای راهنمایی رانندگی با اسم ،تست ازمون رانندگی پایه سوم

نمونه سوالات علائم راهنمایی و رانندگی سال ۹۹ به همراه پاسخنامه معتبر

دانلود رایگان نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی رانندگی pdf

یکی از فصل‌های مهم کتاب آیین نامه بخش علائم راهنمایی و رانندگی است. بخشی به ظاهر حفظی که بسیاری از هنرجویان به اشتباه زمان زیادی را صرف حفظ کردن تیتر تابلوها می‌کنند و در نهایت با دیدن سوالات علائم راهنمایی و رانندگی در آزمون آیین نامه بر سر دو گزینه شک دارند و پنجاه درصد احتمال اشتباه وجود دارد. دلیل نیز واضح است. تنها با حفظ کردن نام تابلوها نمی‌توانید پاسخ درست را تشخیص دهید.

☑️ کدام‌یک از موارد زیر جزء رفتار ناهنجار اجتماعی و ناپسند نمی‌باشد؟

۱) نصب بوق‌های گوش‌خراش ۳) نصب سیستم‌های صوتی پرقدرت

۳) رانندگی با سرعت مجاز ۴) استفاده از لامپ‌های غیرمجاز

[toggle title=” : جواب” state=”close”]۳) رانندگی با سرعت مجاز[/toggle]

 

☑️ از زمانی که راننده تشخیص می‌دهد. نیاز به توقف دارد، تا لحظه به کار گرفتن ترمزها چه نام دارد؟

۱) مسافت توقف ۲) مسافت ترمز ۳) زمان واکنش ۴) زمان ترمز

: جواب

۳) زمان واکنش

☑️ توقف و یا ایستادن در کدام‌یک از محل‌های زیر مجاز است؟

١) کارگاه پیاده

۲) پیاده‌رو

۳) کنار وسایل نقلیه‌ای که خود متوقف می‌باشد.

۴) محدوده پارک آزاد

: جواب

۴) محدوده پارک آزاد

☑️ در کدام‌یک از موارد زیر بوق‌زدن مجاز است؟

۱) صدازدن افراد ۲) سبقت مجاز در روز

۳) اعلام حضور و بازکردن در منزل ۴) خداحافظی

: جواب

۲) سبقت مجاز در روز

☑️ در برخورد راه اصلی با راه فرعی، تقدم عبور با وسیله‌ای است که ……………

۱) از راه فرعی عبور می‌کند.

۲) از راه اصلی عبور می‌کند.

۳) به سمت راست گردش می‌کند.

۴) در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.

: جواب

۲) از راه اصلی عبور می‌کند.

☑️ علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکلی ترسیم می‌گردند؟

۱) مثبت گوشه ۲) لوزی‌ شکل ۳) مثلث ۴) دایره‌ای

: جواب

۳) مثلث

☑️ در راه‌های شیبدار کوهستانی که در آن‌ها عبور در وسیله نقلیه کنار هم مشکل می‌باشد، حق تقدم عبور با کدام است؟

۱) وسیله نقلیه‌ای که در سرازیری در حال حرکت است.

۲) حق تقدم با وسایل نقلیه سبک می‌باشد.

۳) حق تقدم با وسایل نقلیه سنگین است.

۴) وسیله نقلیه‌ای که در سربالایی در حال حرکت است.

: جواب

۴) وسیله نقلیه‌ای که در سربالایی در حال حرکت است.

☑️ علائم اختصاری برای گرفتن سبقت در شب کدام مورد است؟

۱) تعویض نور چراغ بالا و پایین ۲) بوق کوتاه و چراغ راهنما

۳) اشاره با دست ۴) افزایش سرعت و تبدیل متناوب نور چراغ

: جواب

۱) تعویض نور چراغ بالا و پایین

☑️ حداکثر سرعت در بزرگراه‌های واقع در شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

۱) ۱۲۰ ۲) ۱۰۰ ۳) ۱۱۰ ۴) ۱۳۵

: جواب

۲) ۱۰۰

☑️ در معابر اصلی حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت می‌باشد؟

۱) ۴۰ ۲) ۵۰ ۳) ۴۵ ۴) ۳۰

: جواب

۴) ۳۰

☑️ در هنگام رو به‌ رو شدن با وسیله نقلیه‌ای که از جهت مخالف حرکت می‌کند، برای افزایش ایمنی تردد از چه فاصله‌ای باید چراغ نور پایین استفاده نمود؟

۱) ۵۰ متری ۲) ۱۵۰ متری ۳) ۱۰۰ متری ۴) ۷۵ متری

: جواب

۱) ۵۰ متری

☑️ کدام مورد زیر از مصادیق رانندگی پرخطر و پرخاشگرانه است؟

۱) رانندگی بین خطوط ۲) توقف پشت خط ایست

۳) رعایت فاصله طولی ۴) مانور و تغییر مسیر به طور مکرر

: جواب

۴) مانور و تغییر مسیر به طور مکرر

☑️ از جمله احتیاط‌های لازم در هنگام وقوع تصادفات انجام کدام‌یک از موارد زیر اشتباه است؟

۱) هشدار توسط افراد به دیگر رانندگان تا سرعت خودرو را کاهش دهند.

۲) روشن نگه‌داشتن خودرو حتی در صورتی که خودرو قابلیت حرکت ندارد.

۳) استفاده زا تابلو اعلام خطر

۴) تذکر جهت روشن‌ نکردن سیگار در صورت آسیب باک سوخت خودرو

: جواب

۲) روشن نگه‌داشتن خودرو حتی در صورتی که خودرو قابلیت حرکت ندارد.

☑️ یکی از عوامل اصلی حوادث جاده‌ای مرگ و میر در گروه سنی زیر ۴۰ سال در کشور ایران چه چیزی می‌باشد؟

۱) رعایت سرعت مطمئنه

۲) رعایت اصول ایمنی

۳) بی‌توجهی به فرهنگ رانندگی و عدم رعایت قوانین و مقررات

۴) رعایت قوانین و مقررات

: جواب

۳) بی‌توجهی به فرهنگ رانندگی و عدم رعایت قوانین و مقررات

☑️ کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح می‌باشد؟

۱) بهتر است کل مخزن رادیاتور به جای آب از ضدیخ پر شود.

۲) مایع ضدیخ از یخ‌زدگی آب در سرما جلوگیری نمی‌کند.

۳) ضدیخ در جلوگیری از زنگ‌زدگی رادیاتور و قطعات سیستم خنک‌کاری کاربرد دارد.

۴) عدم استفاده از ضدیخ در تابستان می‌تواند منجر به جوش‌آوردن زودتر شود.

: جواب

۴) عدم استفاده از ضدیخ در تابستان می‌تواند منجر به جوش‌آوردن زودتر شود.

☑️ در هنگام افزایش دمای موتور برای خنک‌شدن سریع موتور چه اقدامی انجام باید بدهیم؟

۱) آب بر روی بلوک موتور می‌ریزیم.

۲) با احتیاط مقداری آب بر روی رادیاتور می‌ریزیم.

۳) به طور متناوب ولی با احتیاط آب را بر روی موتور می‌ریزیم.

۴) با احتیاط فقط آب تصفیه‌شده بر روی بلوک موتور می‌ریزیم.

: جواب

۲) با احتیاط مقداری آب بر روی رادیاتور می‌ریزیم.

☑️ سطح روغن موتور را با چه وسیله‌ای می‌توان کنترل نمود؟

۱) سیم روغن (گیج روغن) ۲) در مخزن روغن

۳) فیلتر روغن ۴) پمپ روغن

: جواب

۱) سیم روغن (گیج روغن)

☑️ کدام‌یک از موارد زیر در خصوص ایمن‌کردن صحنه حادثه می‌باشد؟

۱) پارک خودرو در فاصله مناب ـ کشیدن چند نفس عمیق و آرام

۲) پارک خودرو در نزدیکی صحنه تصادف ـ بررسی وضعیت مصدومین ـ دور کردن مصدوم از صحنه حادثه

۳) مطمئن‌شدن از اینکه خطری شما را تهدید می‌کند ـ پارک خودرو در فاصله مناسب ـ استفاده زا تابلوی اعلام خطر

۴) استفاده از تابلوی اعلام خطر ـ گرفتن شرح حال از مصدومین ـ کشیدن چند نفس آرام و عمیق

: جواب

۳) مطمئن‌شدن از اینکه خطری شما را تهدید می‌کند ـ پارک خودرو در فاصله مناسب ـ استفاده زا تابلوی اعلام خطر

☑️ جمله «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است»، چه مفهومی را می‌رساند؟

۱) پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی ۲) رعایت‌ کردن قوانین مربوط به پارک

۳) عدم توجه به قوانین و مقررات ۴) با سرعت بالا حرکت‌ کردن

: جواب

۱) پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی

☑️ کدام مورد نمونه‌ای از رفتار پرخطر هنگام رانندگی است؟

۱) حرکت بین خطوط ۲) استفاده از تلفن همراه

۳) توجه به جلو ۴) رعایت فاصله طولی

: جواب

۲) استفاده از تلفن همراه

☑️ در کدام‌ یک از موارد زیر باید نور بالا را به نور پایین تبدیل نماییم؟

۱) زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می‌کند، از ۱۵۰ متر بیشتر است.

۲) نیازی به تغییر نور بالا به نور پایین به‌ جز در جاده‌های پر رفت و آمد نیست.

۳) زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می‌کند، ۲۰۰ متر باشد.

۴) زمانی که فاصله شما با خودرویی که از مقابل به شما نزدیک می‌شود، ۱۵۰ متر یا کمتر باشد.

: جواب

۴) زمانی که فاصله شما با خودرویی که از مقابل به شما نزدیک می‌شود، ۱۵۰ متر یا کمتر باشد.

☑️ در کدام‌ یک از سطوح زیر مسافت توقف افزایش می‌یابد؟

۱) آسفالت با شرایط مطلوب ولی خشک

۲) در جاده‌های سنگلاخ

۳) آسفالت با شرایط نامطلوب و آغشته به قیر

۴) آسفالت زبر

: جواب

۳) آسفالت با شرایط نامطلوب و آغشته به قیر

☑️ کدام‌یک از موارد زیر در حین رانندگی مجاز است؟

۱) توجه کامل به جلو ۲) استفاده از تلفن همراه

۳) عدم تمرکز ۴) استعمال دخانیات

: جواب

۱) توجه کامل به جلو

☑️ چه هنگام می‌توان از ترمز دستی استفاده نمود؟

۱) هنگام توقف خودرو و یا در سرعت‌های بسیار پایین

۲) در هر شرایطی

۳) تنها در سرعت‌های بالا

۴) هنگام حرکت در سرازیری‌ها یا سربالایی‌ها

: جواب

۱) هنگام توقف خودرو و یا در سرعت‌های بسیار پایین

☑️ هرگاه دارنده گواهینامه رانندگی یک از شرایط پزشکی مربوطه برای رانندگی را از دست بدهد، بایستی ……………

۱) با همان وضعیت به رانندگی ادامه دهد.

۲) ظرف مدت یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید.

۳) به آن توجهی ننماید.

۴) به درمانگاه مراجعه نماید

: جواب

۲) ظرف مدت یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید.

☑️ در گذرگاه پیاده که فاقد چراغ راهنمایی و رانندگی است، حق تقدم عبور با کدام است؟

۱) وسیله نقلیه در حال حرکت ٢) وسیله نقلیه در حال گردش

٣) پیادگان ۴) به وسیله نقلیه‌ای که متوقف شده است.

: جواب

٣) پیادگان

☑️ یکی از علت‌های تقطی قوانین و مقررات و بی‌احترامی به سایر رانندگان و انجام اقدامات حادثه‌ساز توسط راننده کدام است؟

۱) داشتن خودروی ایمن

۲) وقت‌شناس نبودن و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای رسیدن به مقصد

۳) از مهارت و تجربه کافی در رانندگی برخوردار است

۴) راننده در زمان خلوتی معابر می‌تواند قوانین و مقررات را نقض و اقدامات حادثه‌ساز انجام دهد.

: جواب

۴) راننده در زمان خلوتی معابر می‌تواند قوانین و مقررات را نقض و اقدامات حادثه‌ساز انجام دهد.

☑️ کدام مورد از مصادیق حقوق شهروندی در حین رانندگی می‌باشد؟

١) حرکت با سرعت غیرمجاز ۲) حرکت مارپیچ در رانندگی

۳) حرکت غیر ایمن ۴) حرکت بین خطوط ترافیک

: جواب

۴) حرکت بین خطوط ترافیک

☑️ یکی از راه‌های کاهش مصرف سوخت کدام است؟

۱) حرکت با سرعت زیاد ۲) تنظیم باد تایرها

۳) عدم تنظیم موتور ۴) باز‌ کردن ترموستات خودرو در تابستان

: جواب

۲) تنظیم باد تایرها

☑️ برای راه‌اندازی خودرو راننده در چه مرحله‌ای بایستی کمربند ایمنی را ببندد؟

۱) در حین حرکت ۲) قبل از روشن‌ کردن موتور خودرو

۳) پس از روشن‌ کردن موتور خودرو ۴) نیازی به بستن کمربند ایمنی نمی‌باشد.

: جواب

۳) پس از روشن‌ کردن موتور خودرو

☑️ کدام قطعه از ورود گرد و غبار به داخل موتور جلوگیری می‌کند؟

۱) انژکتور ۲) صافی بنزین ۳) صافی هوا ۴) پروانه

: جواب

۳) صافی هوا

☑️ یکی از مزیت‌های ترمزهای ضد قفل (ABS)، عبارت است از ……………

۱) در هنگام ترمزگیری از قفل شدن درهای خودرو جلوگیری می‌کند.

۲) در هنگام ترمزگیری مسافت توقف خودرو را افزایش می‌دهد.

۳) در هنگام ترمزگیری موجب سُرخوردن وسیله نقلیه می‌شود.

۴) در هنگام ترمزگیری امکان فرمان‌دادن و هدایت بهتر خودرو را می‌دهد.

: جواب

۴) در هنگام ترمزگیری امکان فرمان‌دادن و هدایت بهتر خودرو را می‌دهد.

☑️ تا چند متری ورودی و خروجی مراکز فوریت‌های پزشکی ایستادن وسایل نقلیه ممنوع است؟

۱) ۱۵۰ متری ۲) ۲۰ متری ۳) ۱۵ متری ۴) محدودیتی ندارد.

: جواب

۳) ۱۵ متری

☑️ در هنگام پارک در سربالایی و در راه بدون جدول، فرمان وسیله نقلیه باید به کدام سمت چرخانده شود؟

۱) به سمت راست ۲) تفاوتی ندارد. ۳) سمت راست ۴) مخالف عقربه ساعت

: جواب

۳) سمت راست

✅ وظیفه کدام قطعه، جلوگیری از ورود بخارهای بنزین به هوا است؟

۱) کاتالیست ۲) مافلر ۳) کنیستر ۴) سنسور اکسیژن

: جواب

۳) کنیستر

✅ در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود دارد، ……………

۱) باید تنها از چراغ‌های جانبی جلو و عقب استفاده نمود.

۲) باید از نوربالا استفاده نمود.

۳) تمام چراغ‌ها را باید خاموش نمود.

۴) باید تنها از نور پایین استفاده نمود.

: جواب

۱) باید تنها از چراغ‌های جانبی جلو و عقب استفاده نمود.

✅ کدام گزینه در مورد گردش به چپ در راه‌های یک‌طرفه درست است؟

۱) گردش به چپ در خیابان یک‌طرفه ممنوع است.

۲) رانندگان موظف‌اند وسیله نقلیه را به منتهی‌الیه طرف راست خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

۳) رانندگان موظف‌اند وسیله نقلیه را به منتهی‌الیه طرف چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

۴) باید منتظر بمانند تا خیابان خلوت شود.

: جواب

۳) رانندگان موظف‌اند وسیله نقلیه را به منتهی‌الیه طرف چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

✅ تکیه‌نمودن و آویزان‌شدن اشخاص به وسایل نقلیه ……………

۱) مجاز است.

۲) با رعایت احتیاز مجاز است.

۳) ممنوع است.

۴) در صورت بی‌خطر بودن مجاز است.

: جواب

۳) ممنوع است.

✅ شست‌وشوی وسایل نقلیه در راه‌ها، ……………

۱) ممنوع است.

۲) مجاز است.

۳) باعث سدّ راه و ایجاد خطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت می‌شود.

۴) موارد ۱ و ۳

: جواب

۴) موارد ۱ و ۳

✅ در چه شرایطی می‌توان شاسی خودرو را عوض کرد؟

۱) در هیچ شرایطی نمی‌توان عوض نمود.

۲) تعویض آن دل به خواه و بدون اشکال است.

۳) تنها با مجوز راهنمایی و رانندگی می‌توان به این کار اقدام نمود.

۴) مجوز کارخانه سازنده برای این کار کافی است.

: جواب

۳) تنها با مجوز راهنمایی و رانندگی می‌توان به این کار اقدام نمود.

✅ برای امن‌کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟

۱) خاموش‌ کردن وسیله نقلیه حادثه‌دیده

۲) مراقب سلامت خود باشید.

۳) مصدوم را تا حد ممکن از محل دور نمایید.

۴) موارد ۱ و ۲

: جواب

۴) موارد ۱ و ۲

✅ کنیستر هر چند وقت یکبار نیاز به تعویض دارد؟

۱) هر دو سال یکبار ۲) هر سال یکبار

۳) هر ۶ ماه یکبار ۴) هر بار تعویض روغن موتور

: جواب

۱) هر دو سال یکبار

✅ عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو می‌تواند بین …………… باشد.

۱) ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر ۲) ۴۰ تا ۷۰ هزار کیلومتر

۳) ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر ۴) هیچ‌‌کدام

: جواب

۳) ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر

✅ ضد یخ چه عملی در رادیاتور انجام می‌دهد؟

۱) جلوگیری از یخ‌زدگی آب رادیاتور ۲) به تأخیراندازی نقطه جوش آب

۳) جلوگیری از زنگ‌زدگی رادیاتور و قطعات ۴) همه موارد

: جواب

۴) همه موارد

✅ روغن جعبه‌دنده (گیربکس یا واسکازین) هر چند کیلومتر پیمایش نیاز به تعویض دارد؟

۱) هر ۳۰ هزار کیلومتر ۲) هر ۲۰ هزار کیلومتر

۳) هر ۴۰ هزار کیلومتر ۴) هر ۵۰ هزار کیلومتر

: جواب

۱) هر ۳۰ هزار کیلومتر

✅ ترمز سرویس (پایی) بر کدام چرخ‌ها عمل می‌کند؟

۱) عقب ۲) جلو ۳) تمامی چرخ‌ها ۴) هیچ‌کدام

: جواب

۳) تمامی چرخ‌ها

✅ نام دیگر اهرم ترمز دستی چیست؟

۱) ترمز توقف ۲) ترمز پارک ۳) ترمز سرویس ۴) موارد ۱ و ۲

: جواب

۴) موارد ۱ و ۲

✅ کدام ابزار در خودرو صحت یا عدم سلامت بخش‌های مهمی همچون جلوبندی و وضعیت فرمان‌پذیری را آشکار می‌کند؟

۱) چرخ‌ها ۲) غربیلک فرمان ۳) دسته دنده ۴) هیچ‌کدام

: جواب

۲) غربیلک فرمان

✅ کلیدی‌ترین ابزار در کنترل خودرو چیست؟

۱) پدال گاز ۲) پدال ترمز ۳) غربیلک فرمان ۴) پدال کلاچ

: جواب

۳) غربیلک فرمان

✅ در شرایط جوش‌آوردن موتور چه کاری باید انجام داد؟

۱) موتور را خاموش کرده و روی موتور آب

۲) موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمی‌کنیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور می‌ریزیم.

۳) موتور را خاموش کرده و درب رادیاتور را باز می‌کنیم و مقداری آب داخل رادیاتور می‌ریزیم.

۴) تا تعمیرگاه به راه خود ادامه می‌دهیم.

: جواب

۲) موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیاتور را باز نمی‌کنیم و با احتیاط مقداری آب روی رادیاتور می‌ریزیم.

✅ منظور از علامت N بر روی دسته دنده چیست؟

۱) آماده حرکت عقب ۲) خلاص‌بودن دنده

۳) حالت پارک ۴) هیچ‌کدام

: جواب

۲) خلاص‌بودن دنده

✅جهت رانندگی خوب باید از چه فاصله‌ای پلاک اتومبیل‌ها را بخوانید؟

۱) از فاصله ۱۵ متری ۲) از فاصله ۱۰ متری

۳) از فاصله ۲۸ متری ۴) از فاصله ۲۰ متری

: جواب

۴) از فاصله ۲۰ متری

✅ موتورسواران معمولاً نسبت به اتومبیل‌سواران آسیب‌پذیرترند، برای اینکه ……………

۱) با سرعت بیشتری پیچ‌ها را طی می‌کنند.

۲) تغییرات سطح راه بر روی آن‌ها تأثیرات بیشتری دارد.

۳) نسبت به اتومبیل شتاب بیشتری می‌گیرند.

۴) سرعت آن‌ها از اتومبیل‌ها سریع‌تر است.

: جواب

۲) تغییرات سطح راه بر روی آن‌ها تأثیرات بیشتری دارد.

✅ در شرایط یخبندان چگونه می‌توانید از لغزش چرخ‌های اتومبیل جلوگیری کنید؟

۱) به دفعات بیشتر و به آرامی ترمز کنید.

۲) با سرعت کمتر و با دنده یک حرکت کنید.

۳) در تمامی مواقع با دنده سنگین حرکت کنید.

۴) اگر چرخ‌ها شروع به لغزندگی کرد از ترمز دستی استفاده کنید.

: جواب

۳) در تمامی مواقع با دنده سنگین حرکت کنید.

✅ صحیح‌ترین روش ترمزکردن چیست؟

۱) ابتدا به آرامی ترمز کرده، سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید.

۲) به شدت ترمز کنید و پدال کلاج را همزمان فشار دهید.

۳) ابتدا سریعاً ترمز کرده و دنده را به صورت خلاص درآورید. ترمز دستی را در مرحله قبل از توقف کامل بکشید.

۴) اندکی ترمز کرده، پدال را فشار دهید، ترمز دستی را درست قبل از توقف بکشید.

: جواب

۱) ابتدا به آرامی ترمز کرده، سپس پدال ترمز را بیشتر فشار دهید.

 

چند مورد از نمونه سوالات تابلوهای راهنمایی رانندگی

سوالات آیین نامه اصلی بدون جواب

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی

معنی تابلو زیر چیست ؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


حق تقدم عبور در تصویر زیر با کدام است ؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


کدام گزینه نشان دهنده ی تابلوی عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع میباشد ؟


مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


معنی تابلوی زیر چیست ؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


معنی تابلوی زیر چیست ؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


تابلوی شکل زیر به چه معناست ؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


در میدان ها حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


در شکل زیر حق تقدم با کدام ماشین است ؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


معنی تابلوی زیر چیست ؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


تابلوی شکل زیر به چه معناست ؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


تابلوی فقط عبور پیاده کدام میباشد؟


در مورد شکل زیر کدام گزینه صحیح میباشد؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی


مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

قوانین راهنمایی و رانندگی سوالات علائم رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی دانلود تابلوهای راهنمایی و رانندگی تست آزمون رانندگی آموزشگاه رانندگی آموزش رانندگی آموزش تابلوهای راهنمایی و رانندگی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ