عکس های فرزندان محمدرضا شجریان هنگام خاکسپاری پدرشان

0

محمدرضا شجریان پنجشنبه ۱۷ مهر بر اثر عوارض بیماری سرطان در بیمارستان جم در تهران از دنیا رفت. پیکر خسرو آواز ایران جمعه ۱۸ مهر به استان خراسان (زادگاه محمدرضا شجریان) منتقل شد تا در آرامگاه فردوسی توسی به خاک سپرده شود.

همسر همایون شجریان رایان شجریان دختر محمد رضا شجریان خانواده شجریان بیوگرافی همایون شجریان بیوگرافی محمدرضا شجریان اینستاگرام همایون شجریان اینستاگرام مژگان شجریان

عکس مژگان شجریان دختر شجریان

همسر همایون شجریان رایان شجریان دختر محمد رضا شجریان خانواده شجریان بیوگرافی همایون شجریان بیوگرافی محمدرضا شجریان اینستاگرام همایون شجریان اینستاگرام مژگان شجریان همسر همایون شجریان رایان شجریان دختر محمد رضا شجریان خانواده شجریان بیوگرافی همایون شجریان بیوگرافی محمدرضا شجریان اینستاگرام همایون شجریان اینستاگرام مژگان شجریان

عکس رایان شجریان

همسر همایون شجریان رایان شجریان دختر محمد رضا شجریان خانواده شجریان بیوگرافی همایون شجریان بیوگرافی محمدرضا شجریان اینستاگرام همایون شجریان اینستاگرام مژگان شجریان همسر همایون شجریان رایان شجریان دختر محمد رضا شجریان خانواده شجریان بیوگرافی همایون شجریان بیوگرافی محمدرضا شجریان اینستاگرام همایون شجریان اینستاگرام مژگان شجریان

همسر همایون شجریان رایان شجریان دختر محمد رضا شجریان خانواده شجریان بیوگرافی همایون شجریان بیوگرافی محمدرضا شجریان اینستاگرام همایون شجریان اینستاگرام مژگان شجریان

عکس همایون شجریان

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ