اختلال در سامانه ثبت و تقاضای یارانه / طنز

0

اختلال در سامانه ثبت و تقاضای یارانه نقدی ادامه دارد.

کاریکاتور یارانه نقدی کاریکاتور یارانه طنز یارانه نقدی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ