تحلیل و بررسی چهار شرکت تولید کننده تایر و لاستیک

0
با توجه به تقاضای محصول تایر رادیال سیمی در مقایسه با تایر های بایاس در بازار، شرکت های لاستیک سازی داخلی به سمت افزایش تولید این محصول حرکت کرده اند در واقع تولید محصول رادیال سیمی و توانایی افزایش آن به عنوان مزیت رقابتی برای فعالان این صنعت مطرح می شود.

مقدمه

بعد از تهیه گزارش شرکت های فعال در گروه لاستیک و ارایه تحلیل هایی از وضعیت سودآوری سال آینده آنها اکنون در ارایه جمع بندی از وضعیت چهار فعال بورسی صنعت، به مقایسه آنها از لحاظ برخی پارامترهای بنیادی می پردازیم.

قدمت فعالیت

با توجه به جدول ذیل شرکت ایران تایر قدیمی ترین مجموعه این گروه بوده و شرکت کویر تایر به عنوان جوان ترین عضو گروه تولید کنندگان لاستیک مطرح می باشد. قدمت فعالیت این شرکت ها بیشترین تأثیر را بر تکنولوژی و همچنین میزان هزینه استهلاک آنها خواهد داشت.

قیمت ر قیمت تایر بایاس فروش تایر رادیال فروش تایر بایاس سود سهام کویر تایر (پکویر) سود سهام ایران تایر (پتایر) تحلیل گروه لاستیک تایر بایاس پیش بینی گروه لاستیک

مقایسه سرمایه

قیمت ر قیمت تایر بایاس فروش تایر رادیال فروش تایر بایاس سود سهام کویر تایر (پکویر) سود سهام ایران تایر (پتایر) تحلیل گروه لاستیک تایر بایاس پیش بینی گروه لاستیک

جایگاه هر شرکت در صنعت از منظر تولید

قیمت ر قیمت تایر بایاس فروش تایر رادیال فروش تایر بایاس سود سهام کویر تایر (پکویر) سود سهام ایران تایر (پتایر) تحلیل گروه لاستیک تایر بایاس پیش بینی گروه لاستیک

* همانطور که از جدول فوق پیداست، گروه صنعتی بارز بیشترین سهم را از بازار این صنعت در اختیار دارد.

قیمت ر قیمت تایر بایاس فروش تایر رادیال فروش تایر بایاس سود سهام کویر تایر (پکویر) سود سهام ایران تایر (پتایر) تحلیل گروه لاستیک تایر بایاس پیش بینی گروه لاستیک

مقایسه وضعیت تولید

با توجه به تقاضای محصول تایر رادیال سیمی در مقایسه با تایر های بایاس در بازار، شرکت های لاستیک سازی داخلی به سمت افزایش تولید این محصول حرکت کرده اند در واقع تولید محصول رادیال سیمی و توانایی افزایش آن به عنوان مزیت رقابتی برای فعالان این صنعت مطرح می شود.

قیمت ر قیمت تایر بایاس فروش تایر رادیال فروش تایر بایاس سود سهام کویر تایر (پکویر) سود سهام ایران تایر (پتایر) تحلیل گروه لاستیک تایر بایاس پیش بینی گروه لاستیک

* با توجه به جدول زیر شرکت صنعتی بارز بیشترین میزان تولید را در محصول تایر های رادیال دارا است. در این میان وضعیت شرکت ایران تایر و تمرکز آن برای تولید تایر رادیال و متوقف کردن خطوط تولید تایر بایاس حائز اهمیت می باشد. چرا که خود به می تواند به عنوان عامل جبران زیان هر سهم شرکت و جهش سودآوری آن محسوب گردد.

* در میان چهار شرکت عنوان شده ، شرکت ایران یاسا تایر و رابر تولید کننده تایر های سبک و موتوری است.

مقایسه نرخ های فروش

قیمت ر قیمت تایر بایاس فروش تایر رادیال فروش تایر بایاس سود سهام کویر تایر (پکویر) سود سهام ایران تایر (پتایر) تحلیل گروه لاستیک تایر بایاس پیش بینی گروه لاستیک

* با توجه به جدول فوق، در سال گذشته میانگین نرخ فروش محصول تایر که شامل بایاس و رادیال سیمی می باشد در شرکت بازر بیش از مابقی هم گروهی ها بوده است.

* در سال ۹۳ شرکت ایران تایر به دلیل اختصاص ظرفیت کامل خود به تایر های رادیال سیمی از میانگین نرخ فروش بالاتری نسبت به سایرین برخوردار است.

مقایسه نرخ های خرید مواد

قیمت ر قیمت تایر بایاس فروش تایر رادیال فروش تایر بایاس سود سهام کویر تایر (پکویر) سود سهام ایران تایر (پتایر) تحلیل گروه لاستیک تایر بایاس پیش بینی گروه لاستیک

* کائوچوی طبیعی و مصنوعی در زمره موادی است که از خارج از کشور تامین می گردد و با توجه به قیمت های جهانی این محصول به نظر میر سد روند قیمتی آن روبه کاهش می باشد.

مقایسه حاشیه سود عملیاتی

قیمت ر قیمت تایر بایاس فروش تایر رادیال فروش تایر بایاس سود سهام کویر تایر (پکویر) سود سهام ایران تایر (پتایر) تحلیل گروه لاستیک تایر بایاس پیش بینی گروه لاستیک

* در جدول فوق رشد حاشیه سود عملیاتی شرکت ایران تایر قابل ملاحظه می باشد.

مقایسه نسبت بهای تمام شده به فروش

قیمت ر قیمت تایر بایاس فروش تایر رادیال فروش تایر بایاس سود سهام کویر تایر (پکویر) سود سهام ایران تایر (پتایر) تحلیل گروه لاستیک تایر بایاس پیش بینی گروه لاستیک

* نسبت بهای تمام شده به فروش شرکت های مذکور تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر ندارد.

واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ