این مرد محبوب زنان است! + عکس

0

اخیراً تصاویری از خبرگزاری رسمی کره شمالی گردآوری شده که رهبر جوان و پر حاشیه این کشور را در میان زنان، همراه با شادی و خنده نشان می دهد.

مرد محبوب زن محبوب بهترین مرد

زنان که عموماً از نیروهای در حال خدمت دولتی و ارتش می باشند، در این تصاویر از روبرو شدن با رهبرشان ذوق زده و با حالتی تحت تأثیر قرار گرفته به گریه می پردازند. زنان تحت فرمان وی، عموماً با مشاهده مافوق خود عکس العمل های عاطفی عمیقی نشان داده و بعضاً بنظر می رسد بخشی از آنها اغراق آمیز است!

مرد محبوب زن محبوب بهترین مرد

مرد محبوب زن محبوب بهترین مرد

مرد محبوب زن محبوب بهترین مرد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ