شلاق زدن زن و مرد هرزه در ملاء عام + عکس

0

یک زن ۲۵ ساله اندونزیایی متهم است در یکی از مناطق شمالی ایالت  ” باندا اچه” با مرد ۴۰ ساله متاهل روابط نامشروع داشته است. برخی از افراد متعصب اندونزی مرد را قبل از تحویل دادن به پلیس به شدت کتک زدند و روی بدنش پسماند فاضلاب خالی نمودند. پلیس دو فرد را به جرم زیرپا گذاشتن قوانین مذهبی به شلاق محکوم نموده است. بر اساس شریعت حاکم در اندونزی مرد و زن هرزه هر کدام به ۹ ضربه شلاق در ملا عام محکوم شدند.

مجازات شلاق شلاق زن هرزه رابطه نامشروع

مجازات شلاق شلاق زن هرزه رابطه نامشروع

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ