قتل شوهر با همدستی پسرخاله

0

زن جنایتکار با همدستی پسر خاله خود نقشه قتل شوهرش را اجرا کرد. متهمان امروز در دادگاه کیفری پای میز محاکمه قرار گرفتند.

 در این پرونده، «عشرت» متهم است پنجم مهر سال گذشته با همدستی پسر خاله خود، شوهرش به نام «رحمان علی» را به قتل رسانده است.
قتل شوهر زن و شوهر اخبار حوادث
با تکمیل تحقیقات پرونده برای محاکمه به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. صبح امروز متهمان به ریاست قاضی حسین اصغرزاده پای میز محاکمه قرار گرفتند.

در ادامه اولیای دم مقتول در جایگاه قرار گرفتند. پدر و مادر «رحمان علی» خواستار قصاص متهمان شدند اما دختر مقتول رضایت خود را نسبت به مادرش اعلام کرد اما خواستار قصاص مهدی شد.

رییس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به «مهدی» از او خواست به دفاع از خود بپردازد. متهم نیز با قبول اتهامش گفت: من ۱۵ سال بود که ارتباطی با «عشرت» نداشتم تا اینکه او را در خانه مادرم دیدم.به او گفتم وضع مالی خوبی ندارم. عشرت هم قبول کرد کمکم کند. او چند قطعه زمین را به نام من کرد تا آنها را بفروشم. پس از فروش زمین ها ، او ۲۰ میلیون تومان به من داد.

وی افزود: چند روز بعد عشرت با من تماس گرفت و مدعی شد زمین ها متعلق به شوهرش بوده و او متوجه فروش غیرقانونی زمین ها شده است. او مرا ترساند و گفت، باید «رحمان علی» را بکشیم. من ابتدا قبول نکردم اما اصرارهای عشرت و ترس از شوهرش باعث شد قبول کنم. روز حادثه به خانه آنها رفتم. وقتی «رحمان علی» وارد خانه شد با چوب ضربه ای به سرش زدم. با هم درگیر شدیم که عشرت با لوله آب چند ضربه به شوهرش زد و باعث مرگش شد. او سپس از من خواست از آنجا بروم تا با صحنه سازی قتل را در جریان سرقت نشان دهد.دو روز بعد ماموران دستگیرم کردند.

سپس عشرت در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در این قتل هیچ نقشی نداشتم . روز حادثه «مهدی» برای معامله خودرو به خانه ما آمد. من هم برای خرید از خانه خارج شدم و وقتی برگشتم با جسد شوهرم رو به رو شدم.

پس از آخرین دفاعیات متهمان قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.(باشگاه خبرنگاران)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ