روند بازار سرمایه تحت تاثیر رفتار سهامداران

0
روند کنونی بازار سرمایه ناشی از ذهنیت نادرست مدیران سرمایه گذاری در ارتباط با فرآیند سرمایه گذاری است همچنین حرکت نوسان گیران در نتیجه رفتاری است که فعالین بازار برای آنها ایجاد می کنند.

در همین راستا، زمانی، مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه کاردان با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: بنده با افت و یا افزایش غیرمنطقی شاخص بازار سرمایه مخالف هستم چراکه بالا رفتن و افت بازار سرمایه طی این مدت، منطقی و بر مبنای تحلیل نبوده است.

زمانی تصریح کرد: با توجه به اینکه نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای تأثیر عمده ای بر روی اقتصاد ایران می گذارد لذا حصول نتیجه نهایی مذاکرات می تواند تعیین کننده وضعیت بازار سرمایه باشد در شرایط کنونی نیز سهامداران منتظر و نگران نتیجه نهایی مذاکرات می باشند.البته به نظر می رسد عکس العمل کنونی بازار سرمایه نسبت به مذاکرات غیر منطقی می باشد این عکس العمل زمانی منطقی است که در زمان حصول نتیجه نهایی ایجاد شود اما هم اکنون در شرایط ابهامات موجود در زمینه مذاکرات، عکس العمل نسبت به مذاکرات را منطقی نمی دانم.

مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه کاردان عنوان کرد: بازار سرمایه در رفتار سرمایه گذاری ضعف دارد که حرکت نوسانگیران خود ناشی از رفتاری که فعالین بازار ایجاد می کنند، می باشد همچنین به نظرم روند کنونی بازار سرمایه، به دلیل ذهنیت نادرست مدیران سرمایه گذاری از فرآیند سرمایه گذاری می باشد.

وی افزود: چشم انداز بازار سرمایه در سال جاری متأثر از نتیجه نهایی مذاکرات خواهد بود همچنین پیش می شود نتیجه نهایی مذاکرات مثبت و پروسه ای زمانبر باشد.

بطور کلی در مجموع حتی چنانچه وضعیت ثابت باقی بماند، با توجه به وضعیت مطلوب شرکت ها از بازار سرمایه می توان انتظار بازدهی معقول ۲۰ الی ۳۰ درصدی را داشت.

وی در خاتمه افزود: بطور کلی نوسان جزء ذات طبیعی بازار سرمایه می باشد اگرچه بازار سرمایه پتانسیل بالایی جهت رشد دارد و با افق روشنی همراه می باشد اما نکته حائز اهمیت این است که رفتار سرمایه گذاران به خصوص فعالین بازار در جهت دهی به روند بازار سرمایه بسیار مؤثر می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ