تازه های کدال در ۲۰ خرداد ماه

0

شرکت توسعه صنعت انرزی ستاره تدبیر پارس که زیر مجموعه آذر آب می باشد، برای سال مالی ۹۲ مبلغ ۵۳۰۹ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل ۱۳۵ درصد رشد داشته است.

در گروه ساختمانی، یکی از شرکت های زیر مجموعه ثاخت بنام افق سازه پویا اعلام کرد که۱۴۰۲۰ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه ۹۴ درصد کاهش نشان می دهد.

بانک پاسارگاد هم از شرایط خوبی برخوردار است. شرکت ارزش افرینان۱۲ ماهه ۷۴۷ ریال سود محقق کرده که رشد ۲۰۱ درصدی را نشان می دهد.نظم افرینان شایسته هم ۱۵۶۵ ریال سود داده است که رشد ۹۸۷ درصدی را نشان می دهد.

در گروه پالایش، ونفت شرکت زیر مجموعه اش بنان پاک تانک کیش زیان ۶۱۱۶ ریالی را محقق کرده است.

پتایر هم شفاف سازی کرده که پیش بینی سود سال مالی ۹۳ شرکت تغییر نمی کند.

 وتوس برای سال مالی ۹۲ مبلغ ۵۳ تومان سود شناسایی کرده است.

بیمه نوین اعلام کرده۶۰ تومان سود نقدی به ازای هر سهم کنار گذاشته است.

نیرو ترانس ۸۸۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه یک درصد رشد داشته است.

وسکاب برای سال ۹۲ مبلغ ۷۱۳ ریال سود محقق کرده که رشد ۵۳ درصدی را نسبت به سال ماقبل نشان می دهد. البته سود شرکت هایی که مجامع آن ها برگزار نشده در این گزارش لحاظ نشده است.

شرنگی۸۷۳ ریال سود برای سال ۹۲ محقق کرده که ۳۰۰ ریال آن را بعنوان سود نقدی به سهامداران پرداخت خواهد کرد.

شرکت رویال صدف کیش که زیر مجموعه وساپاست برای سال مالی ۹۲ مبلغ ۱۱۲۹۰ ریال سود شناسایی کرده که رشد ۵۱۰ درصدی نسبت به سال ماقبل خود دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ