سیگنال مثبت در پر ریسک ترین سهام بازار بورس

0

فهرست زیر پر ریسک ترین سهام شرکت ها را از ابتدای سال جاری نشان می دهد.

طبق این فهرست که شامل ۲۰ شرکت نخست از نظر میزان ریسک سهام از ابتدای سال ۹۳ می باشند، در حالی سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا بیشترین ریسک را دارد که بیشترین بازدهی انتظاری نیز در بین شرکت های مذکور مربوط به همین شرکت می باشد.همچنین شرکت های صنایع غذایی مینو شرق، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، سیمان فارس و گاز لوله نیز به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

بهترین رتبه نقدشوندگی نیز در بین شرکت های زیر مربوط به شرکت های سایپا، صنعتی دریایی، شکر شاهرود و سایپا آذین می باشد.

سهام پر ریسک تحلیل شرکت گاز لوله (پلوله) تحلیل سیمان فارس (سفار) تحلیل توسعه خدمات دریایی و بندری سینا آموزش تحلیل سهام آموزش تحلیل بورس آموزش بورس و سهام

در فهرست بالا نسبت شارپ مفهومی مشابه  نسبت بازده به ریسک دارد با این تفاوت که بازده بدون ریسک در طی دوره مورد نظر از بازده انتظاری کسر می گردد.

سهام پر ریسک تحلیل شرکت گاز لوله (پلوله) تحلیل سیمان فارس (سفار) تحلیل توسعه خدمات دریایی و بندری سینا آموزش تحلیل سهام آموزش تحلیل بورس آموزش بورس و سهام

گفتنی است منفی بودن نسبت شارپ نشان می دهد که بازده انتظاری سهم مورد نظر از بازده بدون ریسک اوراق مشارکت کمتر بوده و لذا سرمایه گذاری در چنین شرکتی توجه پذیر به نظر نمی رسد .

ضریب بتا نیز عددی برای مقایسه شدت همسویی تغییرات بازده شرکت مورد نظر با  بازده شاخص کل بازار  می باشد. بدین معنا که تغییرات بازار بر روی سهم شرکت مورد نظر تا چه حد تاثیر می گذارد.

سهام پر ریسک تحلیل شرکت گاز لوله (پلوله) تحلیل سیمان فارس (سفار) تحلیل توسعه خدمات دریایی و بندری سینا آموزش تحلیل سهام آموزش تحلیل بورس آموزش بورس و سهام

ضریب بتا نسبت به مقدار یک سنجیده می شود ، بدین معنا که ضریب بتای یک ، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک به ترتیب نشان دهنده هم شدت بودن ، شدیدتر بودن و ملایم تر بودن  تغیرات بازده شرکت مد نظر با بازده شاخص کل می باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان دهنده بی تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مد نظر نسبت به بازده شاخص کل می باشد.

در نهایت علامت مثبت ضریب بتا همسو بودن و علامت منفی این ضریب غیر همسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می دهد. به ضریب بتا ریسک سیستماتیک ( در مقابل ریسک غیر سیستماتیک که همان جذر انحراف از معیار بازده می باشد ) نیز گفته می شود.

بنابراین با توجه به مطالب فوق مشاهده می شود که به عنوان مثال شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا ضریب بتای منفی ۱۴ دارد . به این معنا که تغییرات بازده آن به شدت غیر هم سو با بازار می باشد. هم چنین نسبت شارپ سهام این شرکت مثبت می باشد که به این معناست که بازده انتظاری سهم مورد نظر از بازده بدون ریسک اوراق مشارکت بیشتر می باشد.

مرجع : اکو بورس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ