جزییات تعدیل مثبت یک شرکت ساختمانی

0

شرکت عمران و توسعه شاهد با سرمایه ۶۰ میلیارد تومانی اطلاعات و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ را منتشر کرده است.

این شرکت ساختمانی که پیش از این برای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۴۱ تومان پیش بینی کرده بود عایدی خالص هر سهم را با تعدیل مثبت نزدیک به ۳۴ درصدی به مبلغ ۵۵ تومان رسانده است.

شایان ذکر است “ثعمرا” که علت این تعدیل را فروش یک دانگ استخر البرز و افزایش سود شرکت های تابعه اعلام نموده، برای هر سهم در سال مالی ۹۳ مبلغ ۴۵۸ ریال سود خالص پیش بینی کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ