خبری از افزایش سرمایه ۲ شرکت بورسی

0

شرکت پتروشیمی خارک ( شخارک )  در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱ میلیارد ریال به مبلغ ۲ میلیارد ریال افزایش دهد . لازم به ذکر است تمام این افزایش سرمایه که معادل ۱۰۰ درصد می باشد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران می باشد .

شرکت فنر سازی زر (خزر ) نیز تصمیم دارد سرمایه خود را از مبلغ ۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال افزایش دهد . این افزایش سرمایه که معادل ۱۵۰ درصد می باشد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران می باشد .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ