سود تکذیب شده دیروز “تایرا”، سود محقق شده امروز شد!

0
با عنایت به گزارش فعلی شرکت تراکتورسازی ایران، سوال اصلی بورس نیوز از مدیران این مجموعه بورسی این است که، چرا در اغلب موارد سعی مدیران “تایرا” بر کتمان پتانسیل رشد سودآوری این شرکت بوده است؟ در حالی که به طور قطع مدیران شرکت ها در زمره افرادی هستند که قبل از تحلیلگران بازار سرمایه به پتانسیل های شرکت خود واقف هستند.

در تاریخ ۲۶ آذر ماه سال گذشته واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز در تحلیلی به بررسی سود هر سهم شرکت تراکتورسازی ایران پرداخت و طی گزارش تحلیل بنیادی اقدام به پیش بینی سودآوری هر سهم سال ۹۲ و همچنین ۹۳ “تایرا” کرد.

پیش بینی رشد سود تراکتورسازی

در آن زمان سود هر سهم “تایرا” توسط مدیران شرکت معادل ۲۲۶ ریال اعلام شده بود اما در تحلیلی که توسط واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز صورت گرفت، سود برآوردی برای سال ۹۲ “تایرا” رقمی معادل ۹۱۵ ریال برآورد شد.

مگر جز این است که وظیفه اصلی اداره نظارت بر ناشران بورسی زیر نظر گرفتن شفافیت اطلاعاتی شرکت هاست؟ پس چرا همان زمان که موضوع سودآوری “تایرا” در بورس نیوز مطرح شد کارشناسان خبره سازمان بورس در صدد صحت و سقم اظهارات مدیر عامل شرکت تراکتورسازی ایران برنیامدند؟ تا هم وظیفه خود را به درستی ایفا کرده باشند و هم قدمی در جهت شفافیت اطلاعاتی و دفاع از حقوق سهامداران برداشته باشند. به نظر می رسد تاسیس بخش تحلیل در اداره نظارت بر ناشران در زمره اولین کارهایی باشد که می بایست توسط این نهاد ناظر و در اولین فرصت صورت گیرد.

اعلام سود برآوردی و انتشار تحلیل بنیادی مذکور موجب اعتراض مدیران شرکت تراکتورسازی ایران قرار گرفت. از این رو با ارسال نامه ای به دفتر این خبرگزاری مراتب اعتراض خود را اعلام کردند.

پاسخ شرکت تراکتور سازی ایران به یک تحلیل

همانطور که پیداست در نامه این شرکت که در تاریخ سه دی ماه ۹۲ ، روی سایت بورس نیوز قرار گرفت، شرکت تراکتورسازی ایران به طور کامل احتمال تحقق سود برآوردی ۹۱۵ تومانی را غیر منطقی دانست و با عنایت به مواردی که در نامه به آن اشاره کرده میزان سود هر سهم ۲۲۶ ریالی برآورد شده طبق بودجه را معتبر دانسته و سایر اظهار نظرهای تحلیلی در این خصوص را با واقعیت منطبق ندانسته است.

پس از ارسال نامه مذکور،  این رسانه خبری در راستای شفافیت هرچه بیشتر و اطلاع رسانی دقیق، اقدام به پاسخ نامه مذکور نمود و در آن اشاره کرد که حتی با در نظر گرفتن مفروضاتی که شرکت در نامه خود به آن اشاره کرده نیز سود برآوردی تفاوت چندانی با سود پیش بینی قبلی یعنی ۹۱۵ ریال نخواهد داشت. چراکه تحلیل مذکور براساس مفروضاتی ارایه شده بود که از نظر کارشناس واحد تحقیق و مطالعات نزدیک به واقعیت های موجود بود اما جای تعجب اینکه از سوی مدیران “تایرا” این امر به طور کامل کتمان می شد.

مجمع تراکتورسازی ایران (تایرا) سود سهام تراکتورسازی ایران (تایرا) سهام سود ده سهام پرسود سهام برتر تحلیل تراکتورسازی ایران (تایرا) بهترین سهام برای خرید در بورس

به هر حال داستان نامه نگاری ها در آن زمان به پایان رسید و این خبرگزاری به انتظار نشست تا در پایان سال ۹۲ با میزان سود محقق شده شرکت تراکتورسازی ایران رو به رو شود و حتی برای اطلاع رسانی بهتر به سهامداران با انتشار گزارش ۹ ماهه سال ۹۲ این شرکت، بار دیگر بر پتانسیل رشد سودآوری این مجموعه بورسی اشاره کردیم.

سودآوری “تایرا” همچنان ادامه دارد

به هر حال سال ۹۲ به پایان رسید ، انتظارمان به سرآمد و شرکت مذکور در گزارش فعالیت هیأت مدیره سال ۹۲ خود سود هر سهم “تایرا” را ۹۴۶ ریال اعلام نمود.

مجمع تراکتورسازی ایران (تایرا) سود سهام تراکتورسازی ایران (تایرا) سهام سود ده سهام پرسود سهام برتر تحلیل تراکتورسازی ایران (تایرا) بهترین سهام برای خرید در بورس

و اما سوال بورس نیوز؟

با عنایت به گزارش فعلی شرکت تراکتورسازی ایران، سوال اصلی بورس نیوز از مدیران این مجموعه بورسی این است که، چرا در اغلب موارد سعی مدیران “تایرا” بر کتمان پتانسیل رشد سودآوری این شرکت بوده است؟ در حالی که به طور قطع مدیران شرکت ها در زمره افرادی هستند که قبل از تحلیلگران بازار سرمایه به پتانسیل های شرکت خود واقف هستند.

آیا انتشار نامه مذکور از سوی این شرکت در سال گذشته و غیر منطقی خواندن کلیه برآوردها و حتی تاکید بر عدم تغییر سود هر سهم سال ۹۲، گمراه ساختن سهامداران نیست؟ بنابراین آقای مدیر، شاید حافظه شما در خصوص گفته های قبلی خود چندان قوی نباشد اما همیشه به خاطر داشته باشید که حافظه بازار سرمایه بیدار است. پس بیشتر دقت کنید!

سوالی دیگر از کارشناسان سازمان بورس و اداره نظارت بر ناشران بورسی؟

مگر جز این است که وظیفه اصلی اداره نظارت بر ناشران بورسی زیر نظر گرفتن شفافیت اطلاعاتی شرکت هاست؟ پس چرا همان زمان که موضوع سودآوری “تایرا” در بورس نیوز مطرح شد کارشناسان خبره سازمان بورس در صدد صحت و سقم اظهارات مدیر عامل شرکت تراکتورسازی ایران برنیامدند؟ تا هم وظیفه خود را به درستی ایفا کرده باشند و هم قدمی در جهت شفافیت اطلاعاتی و دفاع از حقوق سهامداران برداشته باشند. به نظر می رسد تاسیس بخش تحلیل در اداره نظارت بر ناشران در زمره اولین کارهایی باشد که می بایست توسط این نهاد ناظر و در اولین فرصت صورت گیرد.

با رخداد چنین جریاناتی است که اکنون و بعد از گذشت سالها از عمر بازار سرمایه در ایران، به این مرحله می رسیم که بسیاری از سهامداران به اطلاعات منتشر شده از سوی مدیران شرکت نمی توانند اعتماد کنند و بهتر بگوییم آنچه که به عنوان معیاری برای تصمیم گیری سرمایه گذاری خود قرار می دهند، شایعات و گفته های هر شخصی است به جز مدیران !

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ