بازیگران و هنرمندان حاضر در ورزشگاه بازی (ایران – آرژانتین ) + عکس

10

عکس های جدید هنرمندان در ورزشگاه بازی ایران و آرژانتین

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

لیندا کیانی

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

امیر حسین صدیق – سام درخشانی

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

حسام نواب صفوی – محسن تنابنده – رضا یزدانی

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

سام درخشانی

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

امیرحسین صدیق – محمدرضا شریفی نیا

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

محسن تنابنده – سام درخشانی – امیرحسین صدیق

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

محسن تنابنده – امیرحسین صدیق

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

امیر حسین صدیق – سام درخشانی

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

حسام نواب صفوی – محسن تنابنده – سام درخشانی – محمدرضا شریفی نیا

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

سیاوش خیرابی

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

سیاوش خیرابی – کامران تفتی

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

سام درخشانی – محسن تنابنده

عکس های جدید هنرمندان قبل از بازی ایران آرژانتین

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

مهران غفوریان – امیرحسین صدیق

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

امیرحسین صدیق – محمدرضا شریفی نیا

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

محمدرضا شریفی نیا – حسام نواب صفوی

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

لیندا کیانی – کامران تفتی – حسام نواب صفوی

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

فاطمه گودرزینرگس محمدی

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

نرگس محمدی – محمدرضا شریفی نیا – رضا یزدانی

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

محمدرضا شریفی نیا – جواد هاشمی – حسام نواب صفوی

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

حسام نواب صفوی – امیرحسین صدیق

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

هنرمندان قبل از بازی ایران و آرژانتین

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

سام درخشانی و مسعود شجاعی

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

هنرمندان قبل از بازی ایران و آرژانتین

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

هنرمندان قبل از بازی ایران و آرژانتین

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

هنرمندان قبل از بازی ایران و آرژانتین

هنرمندان در برزیل هنرمندان ایران آرژانتین نرگس محمدی در برزیل لیندا کیانی در برزیل فاطمه گودرزی در برزیل عکس بازیگران در برزیل عکس بازیگران ایران آرژانتین بازیگران در برزیل

هنرمندان قبل از بازی ایران و آرژانتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

نظرات شما ( 10 )
 1. یوزپلنگ می گوید

  واقعا بازیگران زن ایرانی وقتی پاشونو خارج از ایران میذارند خودشونو گم میکنند.
  آخه این چه وضع حجابه. مثلا شما نشانگر اخلاق و مذهب ایرانی هستید؟؟؟؟؟؟؟

  1. ماهان می گوید

   جمع کنید بابا خودتونو ؛ که اینقدر ادعای اسلامی دارید. یه جا از قران رونقل کنید که گفته باشه حجاب زوریه!!شما ها خودتون هم مسلون نیستید وقتی نمیدونید تو کتاب آسمانی اسلام چی آورده شده. مشکل شماها نیستید. شما کورکورانه از یه عده پیروی میکنید…بدون اینکه عقل خودتونو بکار بگیرید. نشانه اخلاق اینه که به همدیگه به طرز رفتارو کردار احترام بزاریم. راه درست رو میشه از قران آموخت . نه کورکورانه از یه عده مذهب پرور. درکل دمشون گرم واقعا خوشحال شدم که به ورزشگاه رفتن

  2. ...... می گوید

   لایک ماهان
   … حداقل خارج دیگه به شما ربطی نداره

 2. طرفدار می گوید

  ایول دمتون گرم ایشالا همیشه خوش باشید.هرکسی که میگه شما ادم درستی نیستید غلط میکنه .خودشون نمیتونن برن برزیل
  هنرمندای ما رو بد نام میکنن.سرفراااااااااز

  1. نیما می گوید

   وقتی محمدرضا گوزنیا هنرمند باشه تو هم نهایت تعالی اندیشه هستی!

 3. اشکان می گوید

  شما ابرو ایران را بروید

  1. ماهان می گوید

   آبروی ایرانو امثال خانم فاطمه آلیا میبرن که خودشون زن هستنو درمورد رفتن زنان به ورزشگاه اونجور فضل کلام دارن!! درصورتی که خودشون نماینده مجلس هستن!!! ؛ واقعا که!!!! آدم شک میبره به رفتارو کردار ایرانیا!! و آیا خدا قدرت تفکر به مردم این ناحیه از زمینو داده یا نه؟؟؟ واقعا که

 4. رضا می گوید

  ببین پول آدما رو تا کجا میبره!!!!

 5. مهرسا می گوید

  خیلی … همتون با این تیپ های … خاک برسر

 6. زهره می گوید

  کاملا با ماهان موافقم
  برای همین دیگه نظری نمی نویسم