مصوبات مجمع “وساپا” و “وگستر”

0

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سرمایه گذاری سایپا طی روز جاری رأس ساعت ۸:۳۰ در هتل المپیک با حضور بیش از ۸۰ درصد سهامداران رسمیت یافت.

مصوبات این مجمع عبارتند از :

تقسیم ۱۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم

انتخاب موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرس علی البدل

انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان طی روز جاری رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل هتل سیمرغ با حضور بیش از ۸۸ درصد سهخامداران رسمیت یافت.

مصوبات این مجمع عبارتند از:

تقسیم ۸۷ ریال سود نقدی به ازای هر سهم

انتخاب موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان حسابرس علی البدل

انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ