مصوبات مجمع شرکت “پتروشیمی فسا”

0

طبق آخرین اخبار از تصمیمات مجمع شرکت پتروشیمی فسا ،این شرکت سود نقدی ۱۰ ریالی را به ازای هر سهم بین سهامدارانش تقسیم کرد.بازگشایی سهام در قیمت ۱۰۲۰ریال منطقی است.

پس از بازگشایی خرید سهم در کوتاه مدت در بازه ی قیمتی ۱۰۳۰ تا ۱۱۰۰ ریال مناسب است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ