تعدیل مثبت در یک نماد لیزینگی

0

شرکت لیزینگ خودرو غدیر با سرمایه ۳۰ میلیارد تومان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۳ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه را منتشر کرده است.

 “ولغدر” برای هر سهم در سال مالی ۹۳ مبلغ ۴۲۹ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با گزارش قبل (مبلغ ۳۴۴ ریال) افزایش ۲۵ درصدی داشته است.

شایان ذکر است این شرکت که موفق به پوشش ۷۱ درصدی بودجه خود در عملکرد ۶ ماهه شده، علت تعدیل خود را دریافت تخفیف بابت اصل بدهی از شرکت ایران خودرو دیزل اعلام نموده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ