نگاهی به حال و آینده “شسینا”

0
میزان تولید و فروش سال ۱۳۹۳ بر اساس آخرین پیش بینی شرکت برآورد شده و با توجه به برنامه افزایش ظرفیت صد درصدی خط پارافرمالدئید در آذر ماه ۱۳۹۳ برای سال ۱۳۹۴ این محصول با افزایش ۵۰ درصدی، و در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۸۰ درصدی پیش بینی شده سایر محصولات نیز در سال ۱۳۹۴ با افزایش ۵ درصدی و در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۱۰ درصدی برآورد شده است

چرخه تولید در صنایع شیمیایی سینا:

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا

ظرفیت اسمی محصولات:

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا

ضرایب مصرفی محصولات:

مطابق با جدول زیر ضرایب نیاز فرمالین برای تولید محصولات به شرح ذیل می­باشد. به طور مثال برای تولید هر ۱ تن پارافرمالدهید ۷/۲ تن تا ۲/۳ فرمالین لازم است، که برای رعایت اصل محافظه­کاری در این نوشتار از ۳ تن استفاده می­کنیم. لذا مبنای ما برای تولید هر یک تن هگزامین، رزین و پارافرمالدئید ۶/۳، ۵/۲ و ۳ تن فرمالین می­باشد.

مواد اولیه این شرکت طبق چرخه تولید فوق متانول می­باشد. مقدار لازم برای تولید هر دو تن فرمالین یک تن متانول می­باشد.

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا

بررسی گزارش ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹

با بررسی گزارشات میاندوره­ای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ میزان فروش هر کدام از محصولات را در بازه­های ۳ ماهه استخراج کردیم.

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا

نرخ های فروش

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا

با بررسی­های به عمل آمده نرخ جهانی هگزامین در مقطع کنونی ۱۸۰۰ دلار به ازای هر تن میباشد و در بازار داخل نیز نرخ فروش هر واحد محصولات شرکت، به شرح جدول زیر می­باشد. لازم به ذکر است نرخ فروش محصولات از عاملین فروش در بازار داخل اخذ شده است.

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا

تحلیل بهای تمام شده شرکت

مواد اولیه مستقیم:

میزان مواد اولیه مصرفی و همچنین نرخ خرید آن در سال ۹۲ به شرح جدول زیر می­باشد:

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا

* متانول با ۹۳% سهم در مواد اولیه مصرفی شرکت صنایع شیمیایی سینا، بیشترین تاثیر را در وضعیت سودآوری شرکت دارد. “شسینا” عمده مواد اولیه خود را از پتروشیمی شیراز و قسمتی را از پتروشیمی فن آوران و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران تهیه می­کند. و خرید آن در سال ۱۳۹۲ از طریق بورس کالاو در سال ۱۳۹۳ از طریق بورس انرژی و به نرخ تابلو بورس در روز معامله می باشد .

تخمین میزان تولید و فروش در سالهای آینده

مجمع صنایع شیمیایی سینا سود سهام صنایع شیمیایی سینا تحلیل صنایع شیمیایی سینا

*میزان تولید و فروش سال ۱۳۹۳ بر اساس آخرین پیش بینی شرکت برآورد شده و با توجه به برنامه افزایش ظرفیت صد درصدی خط پارافرمالدئید در آذر ماه ۱۳۹۳ برای سال ۱۳۹۴ این محصول با افزایش ۵۰ درصدی، و در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۸۰ درصدی پیش بینی شده سایر محصولات نیز در سال ۱۳۹۴ با افزایش ۵ درصدی و در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۱۰ درصدی برآورد شده است .

*افزایش ظرفیت تولید از ۱۳۹۳ به ۱۳۹۴ بابت افزایش ظرفیت تولید ۳.۰۰۰ تنی در محصول پارافرمالدئید می باشد .

نتیجه گیری

در تحلیل پیش رو سعی شد تا وضعیت فعلی و همچنین شرایط اینده شرکت شیمیایی سینا مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که پیداست طرح های افزایش ظرفیت شرکت می تواند به عنوان یکی از عواملی باشد به رشد سودآوری “شسینا” کمک نماید . همچنین در بحث متانول مصرفی شرکت نیز قیمت جهانی و ثبات در روند کاهشی آن می تواند به دیگر عامل اثر گذار بر سودآوری این مجموعه باشد.

تهیه کننده: علی قائم مقامی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ