بررسی اثر مصوبه ارز آزاد بر سود شرکت های پتروشیمی

0

بخشنامه اخیر وزارت صنایع به بورس کالا در خصوص اعمال نرخ ارز آزاد در محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی ، شرکت های این گروه را با تعدیل مثبت روبرو می سازد. در این گزارش اثر سودآوری را بر شرکتهای الفینی بررسی شده است .

با تصویب و ابلاغ تغییر مبنای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا ، شرکت های پتروشیمی از جمله واحد های پتروشیمی که عمده محصولات خود را در بورس کالا عرضه می کنند ، با تعدیل و رشد سودآوری مواجه می شوند. بر این اساس با توجه به اینکه ،این قیمت گذاری از ۱۴ تیر ماه اعمال می شود ، اثر این مصوبه بر سه شرکت اصلی پتروشیمی الفینی کشور که بیشترین عرضه را در بورس کالا دارند محاسبه و در جدول زیر آمده است .

قیمت محصولات پتروشیمی سهام سود ده سهام پرسود سهام برتر تحلیل پتروشیمی مارون تحلیل پتروشیمی جم تحلیل پتروشیمی

شایان ذکر است که پتروشیمی های تولید کننده متانول عمده محصول خود را صادر می کنند ( بیش از ۹۵% ) و پتروشیمی های تولید کننده اوره نیز عمده فروش داخلی خود را به صورت نقدی و با نرخ مصوب به جهادکشاورزی انجام می دهند و فروش در بورس کالا نسبت به تولید و فروش آن ها پایین است.

تهیه: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ