مصوبات مجمع بانک اقتصاد نوین

0

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصاد نوین  طی روز جاری رأس ساعت ۱۵ در محل سالن همایشهای رازی  با حضور ۸۹% سهامداران رسمیت یافت.

 مصوبات این مجمع عبارتست از:

تقسیم ۳۳۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم

انتخاب موسسه حسابرسی رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس علی البدل

انتخاب روزنامه اطلاعات  و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ