یک گزارش شیرین از صنعت قند و شکر

0

شرکت قند ثابت خراسان با سرمایه ای بالغ بر ۵۱ میلیارد تومان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۹۴ را مبلغ ۷۱ ریال اعلام کرده که در مقایسه با سال مالی قبل(مبلغ ۴۰ ریال) افزایش ۷۸ درصدی داشته است.

قثابت” در سال مالی ۹۴ در مقایسه با سال مالی قبل با رشد ۷۳ درصدی فروش با توجه به سیاست شرکت در تغییر میزان تولیدو فروش محصول قند و شکر و۸۳ درصدی بهای تمام شده به علت افزایش پیمان خرید چغندر روبرو بوده است.

شایان ذکر است این شرکت در بودجه ۹۴ نرخ هر کیلو شکر را ۲۵۰۰ تومان و نرخ هر کیلو قند را ۲۸۰۰ تومان در نظر گرفته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ