بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران تسویه می‌شود

0

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد مراحل تسویه بدهی‌های قانونی شرکتهای تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی را برای اجرا ابلاغ کرد. 

تصویب‌نامه در خصوص مراحل تسویه بدهی‌های قانونی شرکتهای تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

بدهی‌های قانونی شرکتهای تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اعلام وزیر نیرو با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی ـ خرجی از محل ردیف‌های (۳۱۰۵۰۳) موضوع بند (ر) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (موضوع ردیف (۳۱۰۵۱۳) جدول شماره (۵) پیوست قانون یادشده) و (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون مذکور طبق مراحل زیر تسویه می‌شود:

الف ـ با اعلام وزیر نیرو و پس از تأیید بدهی‌های قانونی شرکت‌های تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی توسط سازمان حسابرسی و تأیید بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انجام است.

ب ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور طبق توضیحات ذیل جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نسبت به ابلاغ اعتبار و مبادله موافقت نامه معادل ارقام مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام می‌نماید.

ج ـ معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه‌ای در دفاتر شرکتهای ذی‌ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود. مبالغ یادشده درآمد محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

د ـ با اعلام ذی‌حساب شرکت دولتی ذی‌ربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی‌سازی (تسویه بدهی اشخاص) و خزانه‌داری کل کشور (انعکاس عملیات جمعی ـ خرجی) برای انعکاس مبالغ تسویه شده معمول می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع :  روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ